Spørgsmål og svar

FAQ Spildevand


Her finder du svar på de spørgsmål, vi oftest møder i forbindelse med vores spildevandsaktiviteter. Finder du ikke svar her, er vores kundeservice klar til at hjælpe på telefon 88 77 90 90.

Hvilke typer spildevand modtager RGS Nordic?

Vi modtager op imod 450 millioner liter vand fra alle brancher - det kan være medicinalvirksomheder, kemivirksomheder, produktionsvirksomheder, skibsfart, olie- og gasselskaber eller slamsugervirksomheder.

De kommunale anlæg renser spildevand fra husholdninger og i mindre omfang industri. Vi renser det spildevand, som ødelægger renseeffektiviteten i de kommunale anlæg og som disse anlæg derfor ikke kan behandle tilfredsstillende

Hvor meget af de enkelte stoffer udledes?

For langt de fleste stoffer ligger vi 10 til 100 gange under grænseværdierne, og vi fjerner over 99,5 procent af langt de fleste stoffer. Alle tallene er synlige i vores årlige miljørapport.

Vores miljøredegørelse 2019 kan læses her

Kan vandmiljøet holde til de udledninger?

For vores vedkommende - ja. Og det er også det, vores tilladelser bygger på. Men der er andre udledere end os, og vi skal generelt hele tiden være kritiske. Derfor bakker vi op om, at kommunen vil undersøge havmiljøet i området. Havmiljøet påvirkes også af områdets mange landbrug, der udleder kvælstof, og af industrivirksomheder, der enten selv renser deres vand eller leder det ud gennem de kommunale rensningsanlæg.

Hvorfor eksisterer vi?

RGS er med til at løse et samfundsproblem. Så længe der er industrier og produktion i vores samfund, er der også spildevand og forurening. Det er udgangspunktet. Landbrug, produktion, husholdninger - næsten alt i vores samfund har en forurening.

Forurening kan skade vores omgivelser. Derfor har vi i vores samfund fastsat grænseværdier, der sikre at der ikke sker skade på omgivelserne ved udledning af forurenende stoffer. RGS overholder disse grænseværdier med ret store marginer

Hvad gør vi for at øge sikkerheden / minimere skadevirkningen?

Vi sikrer at vi altid kan behandle spildevand fra kunder effektivt. Vi dokumenterer at vores behandlingen er effektiv og dette godkendes altid af miljømyndigheden, Slagelse kommune, inden spildevandet tages ind til behandling.

Det betyder at vi også afviser kunder med spildevand, som vi ikke kan behandle tilstrækkeligt effektivt. Derved sikres at vores udledninger ikke har skadevirkning

Hvorfor importerer man spildevand til Danmark – hvorfor renser de det ikke bare selv?
Hvorfor renser andre lande ikke ikke selv deres spildevand?
Det har været foreslået at sende det norske vand retur efter rensning. Ville det være en ide?
Hvordan fungerer den eksterne kontrol med anlægget på Stigsnæs?

RGS Nordic har en miljøgodkendelse fra Slagelse kommune med krav til vores udledning af renset vand. Vi analyserer alt spildevand, og vi dokumenterer løbende overfor Slagelse Kommune, at vi overholder deres udledningskrav. Vi laver en årlig miljøredegørelse, der beskriver detaljerne omkring vores behandling af industrispildevand samt udledninger. Og myndighederne kan altid komme på uanmeldt besøg.

Hvad vil I gøre for at forbedre kontrollen?
Hvilke eksterne krav ville vi gerne have, der bliver stillet til os og hele branchen, for at forbedre vandmiljøet?

Vi vil meget gerne have, at der bliver stillet skrappere krav til stoffer som PFOS og PAH - bare kravene er ens til alle - både private og kommunale rensningsanlæg.

Vi ville også meget gerne kontrolleres hårdere af eksterne. Vi er sikre på, at vi ville bestå, og det ville øge trygheden for alle omkring os.

Fik du ikke svar på dine spørgsmål?

Kontakt vores kundeservicecenter

88 77 90 90
eller skriv til kundeservice@rgsnordic.dk