Vi arbejder for at rense og genbruge naturens ressourcerSiden 1989 har vi renset mere end 5.000.000 tons spildevand – bl.a. for offshore-industrien. 


Vi modtager vand fra alle brancher, og vi behandler bl.a.:

  • vand, som ikke må ledes til kloak på grund af eksplosionsfare, sundhedsfare eller lugtgener 
  • spildevand, som indeholder tungmetaller 
  • brugt lud og kulstofholdigt spildevand 
  • spildevand, som kræver tilvænning af det aktive slam
  • spildevand med stoffer, der adsorberer til slam


Over 25 års erfaring med rensning af industrispildevand 


Biologisk vandrensning betragtes som den mest miljøvenlige form for rensning, og vi har 25 års 
driftserfaring på området. Vi kontrollerer spildevandet i vores driftslaboratorium før, under og efter behandling. Når vandet er renset, ledes det tilbage i naturens kredsløb. Som et overskudsprodukt dannes biologisk slam, som nyttiggøres til energifremstilling.

Kontakt vores specialister

Pernille Lyngsie Pedersen

Production Manager, Water Solutions

+45 23 31 33 67

plpe@rgsnordic.com

Morten Hansson

Area Sales Manager, Water Solutions

+45 81 77 73 97

mhan@rgsnordic.com