Hos RGS Nordic arbejder vi for at rense og genbruge naturens ressourcer. Siden 1989 har vi renset mere end 5.000.000 tons spildevand – bl.a. for offshore-industrien. 


Vi modtager vand fra alle brancher, og vi behandler bl.a.:

  • vand, som ikke må ledes til kloak på grund af eksplosionsfare, sundhedsfare eller lugtgener 
  • spildevand, som indeholder tungmetaller 
  • brugt lud og kulstofholdigt spildevand 
  • spildevand, som kræver tilvænning af det aktive slam
  • spildevand med stoffer, der adsorberer til slam


Over 25 års erfaring med rensning af industrispildevand 


Biologisk vandrensning betragtes som den mest miljøvenlige form for rensning, og vi har 25 års
driftserfaring på området. Vi kontrollerer spildevandet i vores driftslaboratorium før, under og efter behandling. Når vandet er renset, ledes det tilbage i naturens kredsløb. Som et overskudsprodukt dannes biologisk slam, som nyttiggøres til energifremstilling.


Vi har renset mere end

5.000.000

tons spildevand

siden 1989


Vi benytter den bedst tilgængelig teknologi


RGS Nordic er kvalitets- og miljøcertificeret i henhold til ISO 9001, ISO 14.001 og 
Achilles JQS. Vores rensningsanlæg lever til enhver tid op til de gældende krav om bedst tilgængelig teknologi (BAT).  Læs mere i vores seneste miljøredegørelse.

Vi er klar til at modtage jeres leverancer i Stigsnæs 


Vi kan både modtage jeres leverancer med tankbil og skib på vores anlæg ved Stigsnæs, hvor vi råder over knap 40.000 m3 modtage - og lagerfaciliteter. Alle leverancer forhåndsgodkendes af myndighederne, og vi sørger også for selve behandlingsgodkendelsen. Find evt. svar på dine spørgsmål i vores FAQ

Den biologiske proces som anvendes på vores spildevandsanlæg, er vist nedenfor. Ud af rensningen produceres slam til genanvendelse samt renset spildevand, som ledes retur i kredsløbet i Agersø Sund.


Vil du vide mere? Så kontakt vores specialister. 

Pernille Lyngsie Pedersen

Production Manager, Water Solutions

+45 23 31 33 67

plpe@rgsnordic.com

Morten Hansson

Area Sales Manager, Water Solutions

+45 81 77 73 97

mhan@rgsnordic.com