Genanvendelse er meget oppe i tiden. Men hvad er genanvendelse? Faktisk er der flere niveauer af genanvendelse. Der snakker vi om et affaldshierarki.

Det affaldshierarki starter med genbrug, genanvendelse, nyttiggørelse og deponering. Jo højere oppe vi er i affaldshierarkiet jo bedre udnytter vi værdien i vores affald.

1. Genbrug er, når for eksempel en mursten fra en nedrivning bliver afrenset og gjort klar til at blive brugt igen og bliver muret ind i et nyt hus.

2. Genanvendelse er, når beton fra en gammel bygning, fra en nedrivning bliver oparbejdet til sten der kan bruges i ny cirkulær beton.

3. Nyttiggørelse er for eksempel når beton fra en nedrivning knuses og bliver udnyttet som erstatning for stabilgrus ved anlæg af en parkeringsplads.

4. Deponering er den laveste del af affaldshierarkiet. Det er der, hvor ressourcerne går tabt fordi vi lægger dem på et deponi og vi udnytter ikke deres værdi.

Jordens ressourcer er begrænsede. Med affaldshierarkiet, så hjælper det os til at forstå hvordan vi kan udnytte jordens ressourcer bedst muligt. Højere op i affaldshierarkiet betyder at vi udnytter ressourcerne med højere værdi.

Ebbe Tubæk Naamansen

Head of Group Sustainability

etna@rgsnordic.com

Audhild Haugeberg

Marketing & Communications Manager

ahau@rgsnordic.com