I Danmark bruger vi om året mere end 10 millioner kubikmeter beton. Materialerne til beton, altså sand og sten, graves op i det danske landskab og transporteres ind til byerne for at indgå i produktionen.

Hos RGS Nordic ser vi byens bygninger som en ressourcebank. Når bygningerne bliver revet ned, så skaber det byggeaffald, og det er den moderne grusgrav der er flyttet ind til byerne.

På den måde sparer vi den lange transport af jomfruelige råstoffer ind til byerne. Vi ved at transport er noget af det vigtigste at gøre noget ved i forhold til den danske udledning af CO2 og dermed påvirkningen af klimaet.