Når du anvender genbrugsmaterialer fra RGS Nordic, er du med til at spare på jordens ressourcer. Når du tilmed tager i betragtning, at vores genbrugsmaterialer har tekniske egenskaber af høj kvalitet og leveres til en konkurrencedygtig pris, er det nemt at vælge bæredygtigt.

Materialerne finder god anvendelse som eksempelvis ubundne bærelag ved vejanlæg, da de geotekniske egenskaber er på niveau med jomfruelige materialer.

Få uddybende information om vores genbrugsmaterialer i nedenstående datablade. 

Genbrugsmaterialer er billige og bæredygtige alternativer til traditionelle jomfruelige bakkematerialer. Læs mere om vores genbrugsmaterialer her: 

Genbrugsballast  Genbrugsstabil Knust beton Knust asfaltVækstmuld

Jordforbedrende strukturmateriale

 

Vores genbrugsmaterialer bliver løbende kontrolleret for at sikre en ensartet høj teknisk kvalitet. Det sker hos eksterne laboratorier efter gældende standarder, herunder Vejdirektoratets retningslinjer.

GenbrugsballastGenbrugsstabilKnust betonKnust asfalt


Miljø og myndigheder


I forhold til materialernes miljøkvalitet henvises til Miljøstyrelsens miljøprojekter, bl.a. projekt 1083 og 1084 af 2006. Der foreligger ikke særskilt miljømæssig dokumentation, hvilket kan være afhængig af konkrete projekt og myndighed. Da der er forskellig lokal praksis med hensyn til muligt krav om miljøgodkendelse for anvendelse af materialerne, anbefaler RGS Nordic, at man kontakter myndigheden inden projektets igangsætning.

Kontakt vores kundeservice

Kundeservice øst
88 77 90 90 / cse@rgsnordic.com

Kundeservice vest
88 77 90 80 / csw@rgsnordic.com