I Danmark producerer vi over 4 millioner tons bygningsaffald hvert år. Og i Danmark er vi faktisk rigtig gode til at udnytte ressourcerne i byggeaffaldet.

For 5% af byggeaffaldet, der formår vi at genanvende det på en rigtig god måde, men for den resterende del, der kunne vi godt gøre det bedre.

Hos RGS Nordic har vi sat fokus på de 95% af byggeaffaldet, hvor vi godt kunne gøre det bedre. Vi sørger for at udnytte ressourcerne i byggeaffaldet bedst muligt. Og vi har sat fokus på at få en bedre værdi ud af de 95 % af det danske bygningsaffald, hvor vi kun nyttiggøre det – vi vil gerne genanvende det.