Den biologiske proces som anvendes på vores spildevandsanlæg, er vist nedenfor. Ud af rensningen produceres slam til genanvendelse samt renset spildevand, som ledes retur i kredsløbet i Agersø Sund.

Kontakt vores kundeservice

Kundeservice øst
88 77 90 90 / cse@rgsnordic.com

Kundeservice vest
88 77 90 80 / csw@rgsnordic.com