Hos RGS Nordic modtager vi bygge- og anlægsaffald med henblik på genanvendelse og nyttiggørelse. Mere end 97% af det affald, vi behandler, bliver genanvendt eller på anden måde nyttiggjort.

Behandlingen sker både på vores anlæg og direkte på byggepladserne. Det kan ofte give god mening at behandle jord og byggeaffald direkte på stedet, når det er tænkt ind i en totalløsning (se vores case om Grønttorvet) – eller når der er langt til nærmeste behandlingsanlæg.

Genanvendelse fremfor deponi ved termisk behandling af PCB forureninger

Store mængder af bygningsaffald med PCB fra sekundære eller tertiære forureninger bliver i dag deponeret. RGS Nordic kan i samarbejde med en udenlandsk partner behandle tungt, mineralsk bygningsaffald ved termisk proces, så  indhold af organiske forureninger (PAH, tjære, olie, PCB, klorerede opløsningsmidler, PFAS mv. op til 1.500 ppm) bliver destrueret.

Efter behandlingen bliver bygningsaffaldet nyttiggjort i anlægsprojekter og for betons vedkommende genanvendt i produktion af ny beton. Dermed spares på naturlige råstoffer og deponering undgås. Løsningen vil have en direkte positiv effekt for din virksomhed på jeres afrapportering af affaldsmængder til deponi samt være en økonomisk gevinst, idet den termiske behandling er billigere end deponi.

Ved termisk behandling, sørger RGS Nordic for al håndtering inkl. eksporttilladelse og logistik.

Vi er kommet langt, men skal endnu længere

Så meget som muligt af det affald, vi modtager, skal upcycles – dvs. oparbejdes til materialer af højere værdi. Det er vores klare ambition. Vi er kommet et godt stykke vej, og eksempelvis har vi indgået samarbejde med DK Beton om at knuse og oparbejde affaldsbeton til genbrugsbeton af høj kvalitet - se vores case om genbrugsbeton.

Vi har store ambitioner med genanvendelse og arbejder hver dag på at forbedre vores processer, så endnu mere affald kan blive upcyclet til nye kvalitetsmaterialer. Vi indgår samtidig i en række innovative projekter, hvor vi er med til at finde ny anvendelse for gamle byggematerialer – se vores cases om VUC Roskilde og CLEAN.


Mere end

97%

af det affald vi behandler

bliver genanvendt eller på anden måde nyttiggjort


Eksempler på, hvordan vi genanvender affald

  • Gips oparbejdes til nye gipsplader, der bruges i byggeri
  • Metal (fx jern, stål, aluminium) sorteres op og sendes til genanvendelse – kan fx ende som nye cykler
  • Glas bliver til nyt glas eller ny glasuld
  • Rockwool oparbejdes til ny isolering
  • Træ anvendes til spånplader, laminatgulve eller biobrændsel til produktion af el og varme
  • Dæk bliver til kunststofbaner i fodboldklubber eller fjedrende underlag på legepladser
  • Pap og papir oparbejdes til nyt pap og papir
  • Plastik sorteres og anvendes til produktion af ny plastik – fx nylonjakker

Tæt samarbejde giver bedre og omkostningseffektive løsninger

Vi tror på, at samarbejde og nytænkning kan øge genanvendelsesgraden i byggeriet. Men ikke nok med det. Et tæt samarbejde og åben dialog kan også føre til løsninger, der er endnu mere omkostningseffektive end dem, vi kender i dag.

Læs hvordan affaldet blev en ressource i nyt bæredygtigt byggeri

Få mere at vide om lovregler og affaldshåndtering

Se vores modtageanlæg

Kontakt vores kundeservice

Kundeservice øst
88 77 90 90 / cse@rgsnordic.com

Kundeservice vest
88 77 90 80 / csw@rgsnordic.com