Stigende miljø- og omkostningsbevidsthed har øget interessen for at erstatte konventionelt brændsel med biobrændsel. RGS Nordic tilbyder produkter af højeste kvalitet.

Siden vi begyndte produktionen af biobrændsel i 2006, har vi oplevet en stærkt stigende efterspørgsel år efter år. Flere og flere varmeværker kan nemlig se bæredygtigheden og den gode økonomi i at anvende biobrændsel, og vi kan levere produkter nøjagtigt efter jeres krav og til en attraktiv pris.

RGS Nordic er i dag Skandinaviens førende leverandør af biobrændsel

At fremstille biobrændsel med et højt energiindhold handler om at mestre en række procesteknikker på en effektiv, ansvarlig og økonomisk måde. Gennem årene har vi udviklet mere og mere avancerede knusnings- og forædlingsprocesser, der gør os til Skandinaviens førende leverandør af biobrændsel fremstillet af træaffald.

Vi samarbejder med savværker, skovejere, træindustri og kommunale genbrugspladser om at skaffe affaldstræ, som vi så omdanner til energieffektivt biobrændsel på vores anlæg. Vi indsamler, processerer og leverer materiale til hele markedet.


Vore knusningsanlæg kan knuse op til

90 ton

i timen

separeret ned til 0-100 mm


Egenudviklet knusningsanlæg

For at opnå størst mulig effektivitet og de bedste slutprodukter, har vi udviklet vores eget mobile knusningsanlæg. Det hurtigtarbejdende anlæg kan bearbejde træaffald stort set overalt i landet og løser selv meget krævende opgaver. De egenudviklede sigte separerer ned til 0-100 mm eller 0-300 mm med en kapacitet på mellem 50 og 90 ton i timen, afhængigt af materialet.

Vores biobrændsel har et meget lavt indhold af forurening, hvilket øger driftssikkerheden og mindsker slitagen i varmekedlerne samtidig med, at mængden af urenheder og flyveaske mindskes.

Er du interesseret i god, bæredygtig energi?

Hvad enten du er mulig leverandør af træaffald eller køber af biobrændsel, hører vi gerne fra dig. Vi kan tilbyde den nyeste viden på området og rådgiver dig, så du får den optimale løsning. Kontakt os for en uforpligtende snak.