Med RGS Nordic Rundt er ønsket at invitere dig med indenfor og give et indblik i, hvad der foregår bag facaden når medarbejderne i RGS Nordic til dagligt arbejder for, at rense og genanvende jordens ressourcer med højere værdi. 

I de forskellige episoder vil du præsenteres for vores dygtige og kompetente medarbejdere, som vil tage dig med på rundtur på vores respektive anlæg rundt om i Danmark. 

Velkommen indenfor. 

Episode 5


RGS Nordic Rundt er i denne måned på besøg hos Water Solutions i Stigsnæs, hvor laboratoriechef 
Vibeke G Nirojan giver et indblik i, hvordan vi kontrollerer spildevandet i vores driftslaboratorium før, under og efter behandling. Når vandet er renset, ledes det tilbage i naturens kredsløb. 

Episode 4

RGS Nordic Rundt er i denne måned på besøg hos Water Solutions i Stigsnæs, hvor Pernille Lyngsie Pedersen giver et indblik i, hvordan biologisk vandrensning kort fortalt forløber.

Siden 1989 har vi renset mere end 5.000.000 tons spildevand fra forskellige industrier. Biologisk vandrensning betragtes som den mest miljøvenlige form for rensning, og vi har 25 års driftserfaring på området. Vi kontrollerer spildevandet i vores driftslaboratorium før, under og efter behandling. Når vandet er renset, ledes det tilbage i naturens kredsløb. Som et overskudsprodukt dannes biologisk slam, som nyttiggøres til energifremstilling.

Episode 3

I denne måneds episode af RGS Nordic Rundt er vi kommet til Herlufmagle. Med Jens Nissen i front, bydes I velkommen på anlægget.

På anlægget i Herlufmagle håndteres der dagligt MGP - en forkortelse for metal, glas og plast, som vi modtager fra AffaldPlus. Når det er behandlet hos RGS Nordic, står AffaldPlus for den videre genanvendelse efterfølgende.

Episode 2

 

I denne episode møder vi Flemming Larsen, som er Site Manager på Nordsøvej 21. Flemming deler ud af sin viden omkring det affald vi modtager og behandler. 

I dag genanvender vi 3% af det affald vi modtager til nye råvarer. 95% bliver brugt til nyttiggørelse, som bl.a. underlag og fundamenter og resten går på deponi. Hos RGS Nordic er det vores ambition at tallet, for genanvendelse, er steget til 40% i 2025 og at tallet kan stige til over 80% i år 2030.

Episode 1

 

I første episode møder vi Thomas Munksgaard, som er Soil Manager, på Selinevej 4 i København. Thomas deler sin viden og erfaring om den jord vi modtager og renser. En del af denne jord ender bl.a. op i Ishøj, hvor vi i samarbejde med Ishøj kommune, er i gang med at opføre en støjvold langs Køge Bugt-motorvejen. 

Kontakt vores kundeservice

Kundeservice øst
88 77 90 90 / cse@rgsnordic.com

Kundeservice vest
88 77 90 80 / csw@rgsnordic.com

 

+45 88 77 90 90