Når man arbejder med miljøproblemer, er man nødt til at vokse med opgaven. Udfordringerne bliver nemlig mere og mere komplekse samtidig med, at lovkravene strammes.

Hos RGS Nordic arbejder vi konstant på at forbedre vores teknikker. Det gælder in situ metoder til forureningsbekæmpelse, som fx oxidering og deklorering, multifase ekstraktion og andre oprensningsteknikker samt indenfor genanvendelse af affald og rensning af industrispildevand.

Vi er også på forkant, når det gælder udvikling af helt nye metoder. Fremtiden vil stille store krav, og vi arbejder på nye fremgangsmåder til at tackle vanskelige udfordringer som

  • forureninger fx arsenik, dioxin, PAH- og PFC-stoffer

  • behandling af forurenet sediment

  • oprydning og genbrug af gamle deponier

  • upcycling af affald til kvalitetsmaterialer

Vi deltager desuden i en række forskningsprojekter med højere læreanstalter, både nationalt og internationalt. På den måde bidrager vi til, at udviklingen inden for rensning af vand og jord fortsætter.

Kontakt vores kundeservice

Kundeservice øst
88 77 90 90 / cse@rgsnordic.com

Kundeservice vest
88 77 90 80 / csw@rgsnordic.com

 

+45 88 77 90 90