RGS Nordic er specialister i behandling af forurenet jord, industrispildevand og genanvendelse af bygge- og anlægsaffald. Vi driver mere end 28 modtage- og behandlingsanlæg i Danmark, Sverige og Norge – heriblandt anlægget i Stigsnæs, der er Nordens største kommercielle biologiske anlæg til rensning af industrispildevand.

Vi modtager mere end 4.8 mio. tons jord og affald på vores anlæg hvert år i Sverige og Danmark, og faktisk behandler vi en tredjedel af alt affald fra bygge- og anlægsprojekter i Danmark. På Stigsnæs renser vi mere end ca. 400.000 tons industrispildevand årligt. Vi beskæftiger ca. 280 medarbejdere.


Vores vision


Vi vil give vores børn en verden, hvor jordens ressourcer renses og genbruges.


Vores mission


Vi gør det let for vores kunder at gøre cirkulær økonomi til en god forretning.

 

RGS Nordic omsætter bæredygtighed fra vision til handling. Vores mål er simpelt. Vi vil give vores børn en verden, hvor jordens ressourcer renses og genbruges.

Vores løsninger er knap så simple. Når vi renser spildevand og behandler jord, omfatter det komplekse biologiske processer. Når vi omdanner betonaffald til en råvare, der indgår i ny beton, kræver det præcis kvalitetsstyring. Og når vi – som noget af det næste – tager hul på at nedbringe CO2-udslippet fra de mange lastbiler, der kører ind og ud på vores anlæg, er det et omfattende IT-projekt

Det, som grundlæggende driver os, er lysten til at gøre en forskel. Og vi har den beslutsomhed, der skal til, for at få det til at ske.

RGS Nordic har drevet miljøvirksomhed i Norden i mange år, og vi har lang og dyb erfaring med at håndtere byggeaffald, behandle forurenet jord og rense industrispildevand. 

Vi driver Nordens største kommercielle behandlingsanlæg til biologisk rensning af industrielt spildevand og genanvendelse af olie. Her sikrer vi, at det rensede vand på ny kan indgå i naturens kredsløb.

Inden for behandling af jord og bygge- og anlægsaffald driver vi flere end 30 anlæg i Danmark og Sverige. Her sikrer vi, at mest muligt kan genanvendes eller nyttiggøres og dermed indgå på ny i økonomiens kredsløb.

I takt med, at bæredygtighed og cirkulær økonomi er blevet anerkendt som fremtidens måde at drive forretning på, er vores rolle stadig mere central i den industrielle værdikæde.

Hvor vi i fortiden primært blev set som et sted, hvor byggevirksomheder og entreprenører forsvarligt kunne komme af med deres jord og affald, er vi i fremtiden i lige så høj grad leverandører af genanvendte råvarer til de samme industrier.Alt, hvad vi gør hos RGS
Nordic, bygger på grundlæggende ideer om, hvem vi er, hvad vi vil, og hvordan vi vil opnå det. Disse ideer er beskrevet i vores vision, mission, mål og leveregler

Vision

 • Vi vil give vores børn en verden, hvor jordens ressourcer renses og genbruges.

Mission

 • Vi gør det let for vores kunder at gøre cirkulær økonomi til en god forretning.

 Mål

 • Vi vil gå forrest i arbejdet med konstant udvikling af mere miljørigtige og rentable løsninger for håndtering af affald, jord og industispildevand. Vi vil sætte nye standarder i branchen og gøre det via samarbejde med kunder, partnere, myndigheder og lovgivere.  
 • Vi ønsker at være ledende aktør i Norden indenfor cirkulær økonomi og tilbyde effektive og konkurrencedygtige totalløsninger  
 • Vi vil skabe værdi for kunder, medarbejdere og øvrige interessenter. Øget markedsfokus skal styrke vores markedsposition både lokalt og nationalt. 
 • Vi ønsker at udvikle og tiltrække unikke kompetencer. RGS Nordic skal være den mest attraktive arbejdsplads indenfor branchen.   
 • Vi vil re ansvarlige over for miljø, mennesker og samfund.

Leveregler

 • Passion 
  • Vi værdsætter passion, mod og beslutsomhed. Vi er begejstrede, og vi tror på det bedste i det enkelte menneske.  
 • Forandringsparathed 
  • Vi er forandringsparate og vedholdende. Vi arbejder dedikeret på at finde den bedste løsning.
 • Katalysator for samarbejde 
  • Vi går efter helhedsløsninger, og vi tror på samarbejde, så vi tager initiativet. For morgendagens løsninger kommer ud af samarbejde – internt, eksternt og på tværs af grænser.