Alene på det Europæiske vejnetværk udgør lastbiler 30 procent af CO2-udslippet. Tallet taler for sig selv, og det er ikke længere til at undgå, noget må gøres - men hvad? 

I løbet af en dag kører flere tusind lastbiler ind og ud af RGS Nordics anlæg i Danmark, Sverige og Norge. Det betyder at vi har mulighed for at være med til at bidrage til en udvikling i den rigtige retning. Ved at dele vores transportdata med vores kunder, kan vi sammen reducere CO2- udslippet. 

"På grund af RGS Nordics størrelse, er potentialet for at effektivisere og reducere CO2 og partikelemissioner enorm" siger Jonas Brandt, Chef for IT strategi og forretningsudvikling hos RGS Nordic. 

Videre fortæller Jonas, at problemet faktisk er ret simpelt. 

"Da vi begyndte at analysere data, fandt vi ud af, at mellem 50 og 70 procent af lastbilene er på vejen uden at være lastet. Tomme vogne er nemlig et generelt problem, hvor der spildes både brændstof, tid og arbejdstimer, og hvor trafikken belastes helt unødigt. Dét vil vi gøre noget ved" 

Problemstillingen er blevet klar gennem arbejdet med SDG Accelerator (et UNDP-program), som har til formål at accelerere små og mellemstore danske industrivirksomheders innovative arbejde med FN’s Verdensmål.

Løsningen er gennem branche-samarbejde 

Hos RGS Nordic har vi valgt at have fokus på transportoptimering i vores strategi. Gennem samarbejde med blandt andet IBM og softwarefirmaet Itelligence, vil vi forsøge, at skabe et branchesamarbejde inden for byggeindustrien, og med brug af den rette teknologi, er det muligt at få overblik over alle planlagte kørsler eller hvor der er behov for at få flyttet materialer på en fælles platform. Herfra kan man planlægge kørslen optimalt uden at gå på kompromis med datasikkerhed og den enkeltes præferencer for at drive forretning.   

"Eksempelvis kan kørsler der før var tomme, synliggøres og udnyttes på en fælles platform, så der kan flyttes samme mængde gods med færre lastbiler. Derudover er den miljøvenlige kørsel i tråd med FN’s Verdensmål, og en deltagelse i dette samarbejde vil være en direkte støtte til målene og potentielt en konkurrencemæssig fordel.  Den eksakte model til at komme problemet til livs er endnu ikke besluttet og det skal heller ikke være RGS Nordic, der beslutter det. Det må vi, i samarbejde med vores samarbejdspartnere i branchen, IBM og Itelligence finde en løsning på.", slutter Jonas.

Jonas Brandt

Head of Group IT Strategy & Innovation

jbra@rgsnordic.com