Vi forventer i fremtiden, at langt større andele af den asfalt, vi modtager, vil blive genbrugt. Det er der ressource- og CO2-gevinst i. 

Hver dag bygges eller repareres kilometervis af veje med dampende varm asfalt. En del af det er direkte genanvendelse i form af, at de entreprenører, der lægger vejene, skræller den gamle asfalt af, smelter den og lader den indgå i den nye asfalt. Ny asfalt kan indeholde op til 30 procent gammel asfalt. 

Langt fra al kasseret asfalt bliver i dag genbrugt

RGS Nordic modtager hvert år store mængder asfalt fra projekter, hvor der ikke genbruges direkte. Den asfalt knuser vi og leverer til kunder, der kan bruge det som befæstelse på eksempelvis gangstier. Det betyder, at asfalt fra RGS Nordic bliver nyttiggjort. Men det kan gøres bedre ved at genbruge asfalten.

Derfor har vi sat gang i udvikling af en teknologi, som gør, at vi i fremtiden vil kunne levere genindvunden asfalt i en kvalitet, som gør, at den kan bruges direkte i de maskiner, der lægger ny asfalt. Dermed vil andelen af asfalt, der genbruges, kunne øges markant. 


Mange fordele

I forhold til ressourcer er fordelen, at asfalt indeholder bitumen, som er et sort-brunt stof, der stammer fra råolie og indgår i asfalt for at blødgøre underlaget. Hvis mere bitumen genanvendes, mindskes behovet for olie i asfaltproduktionen. 

Dertil kommer, at der er en CO2-gevinst ved at genanvende asfalt. En rapport fra Asfaltindustrien, fra et afsluttet MUDP-projekt om genbrug af asfalt fra 2018 viste, at genbrug af asfalt giver en CO2-gevinst på mellem 14 og 22 procent. 

Samarbejde er nøglen 

RGS Nordic samarbejder i dag med flere entreprenørvirksomheder om at modtage afskrællet asfalt til forarbejdning - og derefter returnere asfaltmassen til et veldefineret indhold af bitumen, så det er muligt at genbruge det. 

Men potentialet er større. Vi modtager årligt op imod 200.000 tons asfalt, og inden for de kommende år forventer vi, at en markant større andel end i dag vil gå til genbrug med højere værdi.  

Læse mere om vores bæredygtighedsrejse her.

Ebbe Naamansen

Head of Group Sustainability


Kontakt vores kundeservice

Kundeservice øst
88 77 90 90 / cse@rgsnordic.com

Kundeservice vest
88 77 90 80 / csw@rgsnordic.com