RGS Nordic har i samarbejde med Ultraaqua gennemført en rensning af 182 m3 grøftevand fra Korsør, som var blevet konstateret forurenet med det skadelige stof PFOS. Efter rensningen er vandet så rent, at det kan udledes i Storebælt, når myndighederne giver grønt lys til det.

Udfordringen med flourstoffet PFOS blev for alvor kendt i 2021, hvor stoffet havde spredt sig fra en brandskole i Korsør til en nærliggende mark. 182 m3 af det mest forurenede vand blev pumpet op af grøften og sendt til RGS Nordics affaldsbehandlingsanlæg ved Stigsnæs, hvor rensningen blev foretaget.

Resultatet foreligger nu og konklusionen er klar: Efter rensningen er koncentrationen af PFOS reduceret til under den analytiske detektionsgrænse, hvilket svarer til en rense-effektivitet på mere end 99,99 pct.

Regionerne satte sidste år gang i en landsdækkende undersøgelse af problemets omfang og identificerede 145 lokationer i landet, hvor der har været brandøvelsespladser. Dette antal er siden blevet udvidet og flere steder har kortlægningen afsløret forurening med PFAS. Med resultatet fra rensningen af vandet fra Korsør, har vi nu teknologien til at gøre noget ved problemet og få PFAS forurenet vand renset.

Renseprocessen er en sammenkobling af kendte teknikker


Renseprocessen foregår ved at sammensætte flere kendte teknikker, som tilsammen sikrer at langt størstedelen af de analyserede PFAS-stoffer bliver reduceret til under detektionsgrænsen.

Første skridt i renseprocessen er at samle det forurenede vand i en beholder, hvor det måles hvilke stoffer, der er i vandet. Dernæst renses vandet gennem kulfiltre som tilbageholder en række PFAS-forbindelser. Kulfiltret tilbageholder dog ikke alle stoffer lige godt, og renseprocessen fortsætter derfor med en anden velkendt teknik, nemlig ionbytter-teknologien, som fjerner næsten alle resterende stoffer. Kun en del af stoffet PFBA er stadig tilbage, hvor de målte værdier for dette stof ligger lige omkring drikkevandskvalitet.


Teknikken er banebrydende


Ved at koble de to velkendte renseteknologier, kan vi således opnå en renseeffektivitet, hvor vi fjerner 99,994 pct af PFOS-forureningen. De fleste PFAS-stoffer kan efter rensningen slet ikke måles længere, og det ene stof, PFBA, der stadig kan måles, er på et niveau omkring drikkevandskvalitet.

Det er et stort og banebrydende skridt i forhold til den fremtidige bekæmpelse af PFOS-forurenet vand, at RGS Nordic på anlægget ved Stigsnæs har teknologien til at rense vandet til et niveau, hvor det kan ledes ud i naturen igen.

Kontakt vores kundeservice

Kundeservice øst
88 77 90 90 / cse@rgsnordic.com

Kundeservice vest
88 77 90 80 / csw@rgsnordic.com

 

+45 88 77 90 90