Urban mining er en grundlæggende forandring af, hvordan vi ser på os selv og er sammen med udvikling af teknologier og løsninger et bærende tiltag i retning af vores transformation fra modtager af affald til leverandør af genanvendelige råvarer - med både lavere ressourcetræk og lavere CO2-aftryk som mål.

Som navnet antyder handler det om at se byer og bygninger som kilder til ressourcer på linje med fx grusgrave.

Rent praktisk skal vi specialisere vores modtageanlæg. I dag modtager de fleste anlæg det meste. I fremtiden skal vi have anlæg, der er specialiserede i beton og modtager fra hele landet - tilsvarende for tegl, træ, asfalt og så videre. 

Målet er at opbygge specialiseret ekspertise og investere i bedre anlæg - så vi kan levere bedre råvarer. 

Som en del af strategien vil vi opbygge produktkataloger, så aftagerne kan efterspørge bestemte råvarer, som vi kan finde og fremskaffe. 

Derved kan vi tilbyde nedriverne bedre priser og opbygge et kommercielt bæredygtigt marked for genanvendte råvarer.

Urban mining som koncept bringer os og vores kunder tættere på alle tre mål om bæredygtigt ressourceforbrug, ansvarlig udledning og god økonomi. 

Kontakt vores kundeservice

Kundeservice øst
88 77 90 90 / cse@rgsnordic.com

Kundeservice vest
88 77 90 80 / csw@rgsnordic.com