Det norske miljødirektorat har netop taget hånd om en problematik som vi desværre kender alt for godt til i Danmark. Affaldsvirksomheder, der går konkurs, og efterlader en stor regning til affaldsproducenter eller kommuner og kommunale virksomheder.

Norge indfører nu krav til finansiel sikkerhed for affaldsvirksomheder, og går derfor foran som et forbillede for de andre skandinaviske lande. 

"Anlæg til modtagelse, midlertidig oplagring og forarbejdning af farligt affald skal have en finansiel sikkerhed til dækning af omkostninger ved håndtering af alt farligt affald ved virksomheders lukning, nedlukning eller betalingsproblemer", skriver det norske miljødirektoratet på deres hjemmeside

RGS stiller finansiel sikkerhed for alt forurenet affald

Fra tid til anden oplever vores branche desværre konkurser, hvor der efterlades en stor økonomisk regning til oprydning og afslutning på affaldsbehandlingen. Ansvaret, og dermed omkostningerne, falder tilbage på affaldsproducenten alternativt ejendomsejeren.

Denne usikkerhed for ejere af ejendomme eller affaldsproducenter ved leverancer af forurenet jord eller affald er ryddet af vejen, grundet den restriktive indregning af regnskabsmæssige hensættelser i RGS Nordic. Der er således økonomisk garanti for gennemførelse af en behørig oprydning og behandling af affald

RGS Nordic foretager økonomisk hensættelse til de fulde behandlingsomkostninger af det modtagne forurenede affald, jord og spildevand. Endvidere indregner vi indtægterne på igangværende rensning af jord og spildevand successivt i takt med behandlingsgraden. RGS Nordic følger således alle de regnskabsmæssige regler for indtægtsføring og ikke mindst god regnskabsskik, og vores regnskaber revideres og påtegnes af Ernst & Young.

Juridisk bærer en affaldsproducent/bygherre fortsat det offentretlige ansvar for affaldet selv efter aflevering til affaldsbehandler og frigøres først for dette ansvar, når affaldet er færdig behandlet eksempelvis ved biologisk eller termisk rensning. I den sammenhæng anses sortering ikke som en behandling og medfører således ikke frigørelse for ansvar.

Compliance er et fundament og markedet skal være struktureret, så konkurrence kan ske på lige vilkår
For os er det naturligt, at vi som den store, ansvarlige aktør på markedet sætter compliance i højsædet. Vi har fokus på at overholde det eksisterende sæt af regler og normer, som er det grundlæggende fundament, vores forretning bliver drevet på basis af.

Vi ønsker imidlertid også at sætte en høj standard for branchen ved at arbejde indgående med ansvarlig forretningsdrift. Derigennem vil vi medvirke til bedre lovgivning, strukturering af branchen og lige konkurrencevilkår. Vi tænker at Danmark skal følge den samme vej som Norge.

Læs mere i vores bæredygtighedsrapport om hvordan vi tænker at forretning skal være ansvarlig her.

 

Ebbe Tubæk Naamansen

Head of Group Sustainability

etna@rgsnordic.com

Audhild Haugeberg

Marekting & Communications Manager

ahau@rgsnordic.com