I denne uge havde RGS Nordic fornøjelsen af at få besøg af KL Kommunernes Industrinetværk. Temaet for dagen var byggeaffald og regulering, med uddybende oplæg fra både RGS Nordic og Kommunernes Industrinetværk, samt rundtur på vores anlæg på Selinevej. 

Et af hovedpunkterne på agendaen var vigtigheden omkring "Urban Mining", der betyder, at materialer kan genanvendes i nye produkter inde i byen. Tallene taler for sig selv, tilgængeligheden af jomfruelige råstoffer er begrænsede. Kigger man på reserverne i Jylland, er der 37 år endnu. Det i sig selv er ikke særlig meget. Kigger man dog på Sjælland, har vi mindre end halvparten af tiden tilbage, dvs. ca 14 år.

Argumentet til RGS Nordic er derfor at vi bør se os omkring, og finde sekundære ressourcer hvor vi bor. Alene i København har vi egen "grusgrave" med sekundære ressourcer inde i byen som kan blive udnyttet på en meget bedre måde. 

Hvilke muligheder har vi her og nu?  

• Beton med tilslag af gl. beton i industriel skala. For eksempel, RGS Nordic har et igangværende projekt i samarbejde med DK Beton og Teknologisk Institut for at opnå netop dette. 

• Beton/tegl kan bruges til fremstilling af ny, tung byggevare. RGS Nordic har i samarbejde et projekt med TI og Henning Larsen Arkitekterne om et nyt byggemateriale (HIB).

• Skybrudssikring – Vandpermeable fliser kan fremstilles ud fra genbrugsbeton. Permeabelt bærelag under fliser består af nyttiggjorte materialer.

• Vækstmuld – Uforurenet jord og strukturmateriale fra have-/parkaffald.

Hvad er udbyttet, hvis man skifter fokus og retter det mod "Urban Mining" tankegangen? 

Vi vil opnå bedre anvendelse af ressourcer, der sekundære ressourcer genanvendes med en højere værdi. Endvidere vil det føre til mindre transport/udledning af CO2, når vi reducerer transportdistancerne. 

Foto: Ebbe Tubæk Naamansen fortæller om RGS Nordics bidrag til den cirkulære økonomi.

Foto: Morten Reinhold Jensen viser frem anlægget på Selinevej.

Audhild Haugeberg

Marketing & Communication Manager

ahau@rgsnordic.com