RGS Nordic har i årtier håndteret og renset byggeaffald, forurenet jord og spildevand. Bæredygtighed og omtanke for miljøet er og vil altid være en del af vores DNA.

Samtidig er der en forandring i gang. Siden vi i 2016 besluttede at integrere bæredygtighed mere direkte i kerneforretningen er udviklingen taget til i omfang og styrke.

Både fordi vi har arbejdet målrettet på at få det til at ske, og fordi det at passe på miljøet, klimaet og ressourcerne ligger højt på den nordiske og globale politiske dagsorden. Vi er i RGS Nordic meget bevidste om vores rolle i at løse de globale udfordringer. Selvom problemerne synes store, kan de løses, hvis vi alle bidrager, hvor vi kan.

RGS Nordic er gået fra at afbøde skadevirkningerne ved menneskelig aktivitet til at skabe egentlige bæredygtige løsninger.

Vi er nået langt og minimerer allerede i dag forurening, CO2-udslip og træk på naturens råstoffer. I denne rapport kan du læse om nogle af det seneste års konkrete tiltag og resultater.

Vi har i en årrække arbejdet målrettet efter en bæredygtighedsstrategi. Den står i 2020 for at blive nytænkt i en endnu mere systematisk og offensiv retning. I de kommende år vil vi øge ambitionerne og anlægge et grundlæggende nyt syn på vores virksomhed.

Overskriften er, at hvor vi før så os selv som modtager og behandler af affald, jord og spildevand, så vil vi i fremtiden se os selv som leverandør af genanvendte råvarer og genskabte ressourcer, der kan indgå i enten økonomiens eller naturens kredsløb.

Det er en kæmpe forandring.

I dag bliver eksempelvis kun omkring 5 procent af byggeaffaldet reelt genanvendt som nye materialer, mens resten nyttiggøres på et lavere niveau, brændes eller sendes på
deponi.

Vores ambition er at øge genanvendelsen af affald markant til 80 procent i 2030 parallelt med, at vi bliver CO2-neutrale. Tilsvarende vil vi for både jord og vand øge genanvendelsen og reducere CO2-udledningen.

De ambitioner er vi stolte af og spændte på at indfri.

God læselyst.