Hos RGS Nordic startede vi oktober måned med besøg af overborgmesterkandidat i København Sophie Hæstorp Andersen sammen med skatteminister Morten Bødskov. Dagens tema handlede om genanvendelse, og hvordan Københavns Kommune kan blive bedre til at genanvende bygge- og anlægsaffald i bestræbelserne på at blive en klimaneutral storby inden 2035.

I øjeblikket bliver langt hovedparten af byggemateriale ikke genanvendt, og det der gør, bliver i høj grad genanvendt uden for kommunen. 

Der kører ca. 25.000 lastbiler med byggeaffald ud af kommunen årligt, hvilket både resulterer i et stort uudnyttet potentiale ift. genanvendelse og i en belastning af miljøet pga. den tunge trafik gennem byen. 

Foto: RGS Nordic

Foto: RGS Nordic

Foto: RGS Nordic

Foto: RGS Nordic

Foto: RGS Nordic

Kontakt vores kundeservice

Kundeservice øst
88 77 90 90 / cse@rgsnordic.com

Kundeservice vest
88 77 90 80 / csw@rgsnordic.com