Hidtil har mange virksomheder kun set bæredygtighed og samfundsmæssigt ansvar som en risikoreducerende hygiejnefaktor. Nu er ansvarlige virksomheder på vej til at indlejre det i kerneforretningen.

Samfundsmæssigt ansvar har ofte handlet om at reducere risikoen for ”dårlige sager”, der kunne skade omdømmet. Fx børnearbejde hos underleverandører. Man har mest bekymret sig om sin legitimitet, og hvordan man tog sig ud i andres øjne.

Virksomheder i transformation

Lige nu ser vi mange virksomheder, der går mere målrettet til værks i forhold til samfundsansvar. De vil ikke nøjes med at ”opføre sig ordentligt”, men vil også gå foran og indtage en mere aktivistisk rolle for at skabe positive forandringer. Disse foregangsvirksomheder er i gang med paradigmeskift til en mere bæredygtig drift.

Indenfor affaldsbranchen ser vi det samme. Mange af vores kunder overvejer i disse år, hvordan bæredygtighedsdagsordenen bliver bedre inkluderet i deres forretning. Her oplever mange, at bæredygtighed er en kompleks størrelse, som kan være svær at måle på og forholde sig konkret til. Vi ser det som en af vores væsentligste opgaver at være med til at løse denne udfordring. Det gør vi sammen med vores kunder ved at forstå deres specifikke behov i forhold til bæredygtighed og ved at medvirke til at finde de bedste løsninger. På den måde udlever vi vores mission om at hjælpe vores kunder til at gøre cirkulær økonomi og bæredygtighed til god forretning.


Indlejring af bæredygtighed i kerneforretningen

Vores kerneydelse med at rense og genanvende jord, vand og byggematerialer bidrager i sagens natur til bæredygtighed. Det skal dog ikke stå alene. Mange af vores kunder er ansvarlige virksomheder, der ønsker at give deres bidrag til en bæredygtig udvikling. Derfor går vi i tæt dialog med disse kunder for at forstå deres tilgang til bæredygtighed og for at kortlægge, hvordan vi kan understøtte deres arbejde med tilpassede ydelser, der giver dem værdi.

I dialogen med kunderne om, hvilke faktorer de mener er væsentlige for, at deres forretning kan være både økonomisk og miljømæssigt bæredygtig, tager vi udgangspunkt i vores ”Pentagon of Sustainability”.

Vi drøfter med vores kunder vigtigheden af centrale emner i forhold til bæredygtighed af deres forretning. Vi kommer omkring, hvorvidt klimaeffekter, miljøeffekter, ressourceeffekter, compliance og forretningsmæssig værdi har betydning for koblingen af bæredygtighed til deres forretning.

I vores søgen efter de bæredygtige løsninger skal der ofte foretages afvejninger. Aktiviteter, der reducerer trækket på naturlige råstoffer og fjerner miljøfarlige stoffer fra kredsløbet, medfører ofte forbrug af energi og dermed udledning af CO2. Dette er eksempler på forhold, som vi inddrager i vores dialog med kunder, så de kan tage beslutning om bæredygtighed
i deres forretning på et godt belyst grundlag.

”OK/Q8 driver tankstationer på en sikker og miljøvenlig måde. Igennem et mangeårigt, professionelt samarbejde med RGS Nordic sikrer vi miljøet mod forureninger fra vores tankstationer", Project Manager Engineering, Johan Haglund, OKQ8.

Læs mere om dette i vores Bæredygtighedsrapport her 

 

Foto: Sustainable Waste Management Tool, RGS Nordic ©

Ebbe Tubæk Naamansen

Head of Group Sustainability


Audhild Haugeberg

Marketing & Communications Manager

ahau@rgsnordic.com