RGS Nordic er garant for, at jord, vand og affald fra vores kunder behandles rigtigt og lever op til alle krav. Den rolle vil vi styrke, så vi går foran og mindsker ikke bare vores eget miljø- og klimaaftryk. Vi vil hjælpe vores kunder med at løfte deres ansvar, så hele værdikæden samarbejder om at mindske aftrykket. 

Klare og krævende miljøregler er godt. Det sikrer mest muligt hensyn til miljøet og klimaet.

Vi er i dag garanter for, at vores kunder lever op til alle regler og grænseværdier, når de afleverer byggeaffald, jord og forurenet vand til os. Det har vi været i mange år, og vi vil gerne et skridt videre. Derfor vil vi ændre vores tilgang, så vi ikke alene sikrer at alle regler er overholdt - vi vil også dokumentere og deklarere indholdet i de materialer, vi udleverer, så vi bidrager til korrekt anvendelse og til, at naturen ikke tager skade.

Det vil vi, fordi vi som miljøvirksomhed arbejder for at give vores børn en verden, hvor jordens ressourcer renses og genbruges. Og mere jordnært også fordi, det i fremtiden vil være - om ikke et krav - så i hvert fald en konkurrencefordel for os og vores kunder. 

Rensning af vand er det område, hvor begrænsning af miljøforurening fylder mest. Rent vand er forudsætningen for liv. Derfor sparer vi på vandet, og vi bruger mange kræfter på at rense forurenet vand, før det igen indgår i naturens kredsløb. 


Rent vand er verdens mest fundamentale ressource 


RGS Nordic er i dag blandt de bedste til at rense forurenet vand, og vi sparer årligt vandmiljøet for mange tons forurening, der ellers kunne forstyrre naturens balance. Vi er dem, som står mellem det moderne samfunds mange industrier og havmiljøet. 

Den rolle skal vi også have i fremtiden - og vi skal forfine den og styrke den. Vi skal bl.a. være garant for at beskytte verdens mest fundamentale ressource: Vand. 


Vi renser allerede i dag op til 99,5 procent forurening fra i det vand, vi behandler. Men vi skal blive endnu bedre til at rense mere og for flere stoffer. 


Havmiljøet er sårbart - og vi skal være garanten for, at det ikke overbelastes. Derfor skal vi øge transparensen om vores resultater og dokumentere effekten af vores rensning overfor både kunder og samfund. 

Vi skal samtidig værne om det rene vand. Derfor vil vi i fremtiden finde veje til at forbruge mindre rent grundvand i vores renseprocesser, og vi vil finde veje til, at renset vand kan genbruges i eksempelvis industrien.


Miljøansvaret gælder hele vejen rundt 


Ambitionen gælder også andre steder i vores virksomhed - eksempelvis finder vi stadig bedre veje til at rense og genbruge jord, og vi har en ambition om at udlede stadigt mindre CO2, så vi er klimaneutrale i 2030.

Som en del af indsatsen vil vi i fremtiden samarbejde mere med vores kunder om miljømulighederne i de råvarer, de enten leverer eller afhenter.

En kunde, som kommer med et læs affald til os, kan i princippet komme med hvad som helst. Vores opgave er at modtage og behandle det. Men i fremtiden vil vi i stigende omfang opstille specifikationer, som kunderne kan vælge at leve op til efter devisen, at jo bedre de sorterer affaldet og leverer til specifikationerne, jo bedre økonomi er der i det for dem. 

Og for kunder, som henter genanvendte råvarer hos os, vil vi redegøre for effekten af vores forarbejdning og dokumentere indholdsstofferne og materialernes sammensætning i de genanvendelige produkter samt vejlede om korrekt anvendelse.

For vands vedkommende vil vi redegøre for vores rensning - især i forhold til stoffer, som vi ved kan skade havmiljøet.

Det vil sikre fuld gennemsigtighed i vores materialestrøm samtidig med, at det vil være forretningsdrivende og et argument for at vælge os frem for andre.

I fremtiden mødes vi og vores kunder med stadigt større krav fra omverdenen, og oplysningerne skal bruges i både miljøregnskaber, i dialog med myndigheder og som specifikation i bygge- og anlægsprocesser.

Vores ambitioner er dermed ikke alene at være en miljøvirksomhed, men en forkæmper for et bedre miljø og klima.  

Kontakt vores kundeservice

Kundeservice øst
88 77 90 90 / cse@rgsnordic.com

Kundeservice vest
88 77 90 80 / csw@rgsnordic.com

 

+45 88 77 90 90