Den globale samtale i medier og mellem mennesker efterlader ingen tvivl. Klima og miljø er øverst på listen over de udfordringer, menneskeheden står overfor i dag.

Som virksomhed skal vi forholde os til problemerne, forstå vores rolle i de store sammenhænge og gøre en aktiv indsats for at ændre tingene til det bedre. Vi skal gøre alt, hvad vi kan, for at efterlade Jorden i en tilstand, så vores børn også kan få et godt liv. Længere er den ikke.

Denne rapport beskriver, hvordan RGS Nordic arbejder med bæredygtighed. Vi er en miljøvirksomhed helt ind i knoglerne, så når vi snakker om klima, miljø og bæredygtighed, er det ikke fordi loven, ngo’erne eller medierne kræver det– det er derimod en dybt integreret del af vores forretning. Selve det, vi er sat i verden for.

Vi yder vores indsats inden for egne rammer, men samtidig hjælper vi vores kunder til at blive mere bæredygtige. Det kræver samarbejde at løse de alvorlige udfordringer, som vores klode står over for, og ved at række ud over egne rækker søger vi at maksimere effekten af vores arbejde.

Vi er specialister i behandling af affald, og vores vision er at give vores børn en verden, hvor Jordens ressourcer renses og genbruges.


Vores kerneforretning giver en positiv miljøeffekt, idet vi genanvender ressourcer og sikrer miljøet mod spredning af miljøfarlige stoffer. Igennem åbenhed, sporbarhed, høj professionalisme i alle led af behandlingen og solid dokumentation tager vi samtidig ansvar for kvaliteten af vores genbrugsmaterialer.

Denne rapport vil give dig et godt indblik i, hvordan vi arbejder med bæredygtighed hos RGS Nordic. God fornøjelse med læsningen.

-Henrik Grand Petersen, CEO

Ebbe Tubæk Naamanse

Head of Group Sustainability


Audhild Haugeberg

Marketing & Communications Manager

ahau@rgsnordic.com