Der har igennem flere år været krav om anmeldelse af bygge- og anlægsaffaldet, men nu vil der lovgivningsmæssigt være skærpelser på dette område.

Ny Affaldsbekendtgørelse (BEK nr. 2159 af 09/12/2020) blev offentliggjort den 24. december 2020. Bestemmelserne i den nye bekendtgørelse er gældende fra den 1. januar 2021


Hvilket affald skal anmeldes?


Al bygge- og anlægsaffald, der kommer fra nedenstående, skal anmeldes:

  • Nedrivnings-, renoverings- og vedligeholdelsesarbejder af bygninger eller anlæg eller dele heraf, som giver mere end 1 ton affald
  • Udskiftning af termoruder, der kan være fremstillet i perioden fra 1950 til udgangen af 1977


Anmeldelse og løbenummer skal fremover følge affaldet


Der har igennem flere år været krav om anmeldelse af bygge- og anlægsaffald, men nu vil der lovgivningsmæssigt være skærpelser på dette område.

Det vil fremadrettet være et krav, at anmeldelse og løbenummer skal følge affaldet. Således skal RGS Nordic også modtage anmeldelse og løbenummer.

Det er vigtigt, at affaldet er anmeldt inden det køres til RGS Nordic. Anmeldelse bør ske til kommunen 14 dage før affaldets frembringelse via www.virk.dk. Der er typisk god information på de enkelte kommuners hjemmesider. 


Hvem gør hvad?

  • Bygherre sikrer, at affaldet bliver anmeldt

  • Transportøren modtager anmeldelse og løbenummer

  • Transportøren fremviser anmeldelse ved aflevering af affald

  • RGS Nordic indberetter affaldsmængde og løbenummer til kommunen


Modtagelse hos RGS Nordic


Efter den 1. januar 2021 modtager RGS Nordic uændret såvel anmeldt som ikke anmeldt affald. Du bliver altså ikke afvist som følge af, at affaldet ikke er anmeldt.

Anmeldelses løbenummer kan påføres jeres ordre ved henvendelse i vores vejeboder eller ved at kontakte vores kundeservice.


Kontakt


RGS Nordic vil naturligvis være behjælpelig, hvis der opstår spørgsmål. Her finder du svar på de spørgsmål, vi møder i forbindelse med den nye Affaldsbekendtgørelse. Derudover kan du altid kontakte vores kundeservice her

Du kan download informationsfolder her. 

Jens Arre Nord

Miljøchef


Kontakt vores kundeservice

Kundeservice øst
88 77 90 90 / cse@rgsnordic.com

Kundeservice vest
88 77 90 80 / csw@rgsnordic.com