Spørgsmål og svar til Affaldsbekendtgørelsen

FAQ: Anmeldelse af bygge- og anlægsaffald 

Her finder du svar på de spørgsmål, vi møder i forbindelse med den nye Affaldsbekendtgørelse. Finder du ikke svar her, er vores kundeservice klar til at hjælpe her.

Må RGS modtage digital anmeldelse f.eks. fra chaufførens transport app?

Ja, det eneste RGS Nordic skal bruge er løbenr. som vil blive påført når der oprettes en ordre. Kendes slutdato kan denne også indsættes på ordre

Kommer løbenummeret til at fremgå af opgørelserne i RGS database?

Desværre ikke i vores nuværende portal, men inden for de næste 6 mdr. implementerer vi nyt system, hvor informationen kan tilgås i vores kundeportal.

Ikke alle kommuner er lige hurtige, nogle er flere måneder om det?

Vi har pt. ingen erfaring med kommunernes ekspeditionstid, men ved fra jordsagerne at det går meget hurtigere end deres ”officielle” frist på 4 uger.

Skal vi så melde tilbage til RGS når en sag er færdig kørt? - hvordan ved I ellers hvornår en sag er færdig?

1. Såfremt slutdato kendes ved oprettelse af ny ordre, kan denne tilføjes til ordren.
2. Vi modtager meget gerne information fra kunden når sagen er slut
3. Hvis vi ikke har fået info i henhold til punkt 1 og 2 vil vi lukke sagen i vores system, når der ikke har været bevægelse på ordren i 1 mdr.

Ved I om kommunerne tager gebyr for at behandle anmeldelsen?

Der er ingen indikation på, at kommunerne kommer til at tage gebyr for anmeldelserne, men gebyrer kan opstå i forbindelse med konkrete anvisninger.

Hvad med nybyg? Skal der ikke også anmeldes affald der?

Nej, byggeaffald fra nybyggeri skal ikke anmeldes.

Kan man tilføje en forventet slutdato til ordrenummeret?

Ja

Man får heldigvis løbenr. når man anmelder, så er løbenr. klar så snart det er anmeldt?

Korrekt, når affald anmeldes via byggeaffald.dk så dannes løbenr. så snart man starter på anmeldelsen, og dette nr. kan oplyses til RGS Nordic.

Løbenummer, er der et nr. når man sender anmeldelsen og et andet nr. når kommunen giver godkendelse?

Nej ikke, hvis anmeldelsen laves via byggeaffald. dk som ca. 50 kommuner på nuværende tidspunkt anvender.

Hvordan kan RGS se af løbenummeret i bygningsaffald.dk at kommunen har godkendt anmeldelsen?

RGS Nordic kan ikke se på løbenr. om kommunen har godkendt anmeldelsen. RGS Nordic får kopi af anvisningerne.

Kommer vognmænd til at hænge på de mængder der anmeldes?

Det er bygherre, der står for anmeldelsen. RGS Nordic ved pt. ikke, hvad der sker, hvis mængder er mindre/større end det anmeldte, da vi endnu ikke har indrapporteret nogle mængder (medio januar 2021)

Ved RGS om der findes en hotline hos kommunerne, som bla. kan hjælpe de mindre kunder?

Ud over kontakt til kommunen kan vi henvise til Videncenter for cirkulær økonomi i byggeriet på https://vcob.dk

Kommer der en database, hvor man kan slå adresser på for at se om bygninger skal miljø screenes?

Det kan RGS Nordic ikke forestille sig. Der er allerede forskel på om bygningen er fra før el. efter 1977. Det vil som udgangspunkt ikke være realistisk muligt at kortlægge de materialer, der indgår i alle bygninger

Kunder, der har flere småsager og tager affald til egen plads for sortering, hvordan skal dette anmeldes?

Affaldet skal som udgangspunkt anmeldes for hver oprindelseslokalitet. RGS Nordic modtager affaldet også selvom det i disse særlige situationer ikke måtte være anmeldt.

Ved RGS om den ”nye” indberetning på sager, skal erstatte nuværende indberetning til Affaldsdataregistret?

Det er umiddelbart to uafhængige indberetninger​

Fik du ikke svar på dine spørgsmål?

Kontakt vores kundeservicecenter

88 77 90 90
eller skriv til kundeservice@rgsnordic.dk