Sanderødgård

Adresse

Hornbækvej 657C
3100 Hornbæk
+45 88 77 90 90

Åbningstider:

Mandag - fredag:

06.00 - 16.00

Ib Christiansen

Site Manager

+452094 8050

ichr@rgsnordic.com

Frederik Lauridsen

Area Sales Manager

+452020 5574

fhla@rgsnordic.com

Her kan du aflevere

Jord, uforurenet eller områdeklassificeret
Asfalt, beton, letbeton, mursten, tegl og keramik
Blandet bygge- og anlægsaffald
Gips
Have- og parkaffald
Isolationsmateriale
Jern, stål og metal
Plast
Sanitet/porcelæn
Brændbart affald
Træ, rent eller malet
Træstød

Her kan du købe

Betongrus 
Genbrugsstabil  0-32
Granit, sort 11-16 mm
Granit, grå 11-16 mm
Grus, vasket 0-4
Grus, Vejgrus, leret 0-8
Grus, Stabilgrus 0-32
Grus, Bundsikring 0-80
Grus, Mure-/pudsegrus 0-4 (SØ)
Harpet Grus 0-4
Harpet muldjord
Knust Beton 0-32         
Leret Vejgrus 0-8
Nøddesten 16-32(SØ)
Nøddesten 16-32
Perlesten 4-8 (Sø)
Perlesten 4-8
Sand 0-2 (SØ)
Sand, harpet  0-4
Sand, harpet 0-8
Singels 32-64 (Sø)
Singels 32-64
Sten, store kampesten
Stenmel
Støbemix 0-16 (Sø)
Beton 0-32
Genbrugsballast, beton/tegl 0-32
Ærtegrus 0-20
Ærtesten 8-16