Rødby

Adresse

Færgevej 24
4970 Rødby
+45 88 77 90 90

Åbningstider:

Mandag - torsdag:

07.00 - 15.30

Fredag:

07.00 - 13.30

John Gullits

Site Manager

+45 40 60 65 07

jgul@rgsnordic.com

Frederik Lauridsen

Area Sales Manager

+45 20 20 55 74

fhla@rgsnordic.com

Her kan du aflevere

Jord, uforurenet eller områdeklassificeret
Jord, forurenet
Affald fra rensning af kloakker
Materiale fra sandfang og olieseparatorer
Vejopfej
Bygge- og anlægsaffald, forurenet
Bygge- og anlægsaffald med PCB
Asfalt, beton, letbeton, mursten, tegl og keramik
Blandet bygge- og anlægsaffald
Gips
Planglas, isomix og vinduer
Have- og parkaffald
Isolationsmateriale
Jern, stål og metal
Plast
Sanitet/porcelæn
Brændbart affald
Træ, rent eller malet
Træ, trykimprægneret
Træstød
Slagger

Her kan du købe
Faldunderlag tye 14 1-4
Granit, sort 11-16 mm
Granit, grå 11-16 mm
Granit, sort 16-22 mm
Grus, vasket 0-4
Grus, Rørgrus 0-8 VAF (DS 475)
Grus, Stabilgrus 0-32
Grus, Stabilgrus 0-32 (gen.)
Grus, Bundsikring 0-80
Grus, Bundsikring, UH.
Grus, Harpet 0-8
Grus, Bundsikring 0-8
Grus, Bundskring 0-50
Nøddesten 16-32
Perlesten 4-8
Singels 32-64
Sten, store Kampesten 300-800
Sten, store kampesten 100-300
Sten, store kampesten 0-100
Støbemix 0-16 (Sø)
Ærtesten 8-16
Asfalt 0-32
Asfalt 0-20
Beton 0-32
Beton 32-80
Genbrugsstabil, asfalt/beton 0-32
Genbrugsballast, beton/tegl 0-32
Genbrugsballast, beton/tegl 0-70
Fliser, gen.
Skærver, gen. 32-80
Vejfyld, gen.
Muldjord, u-harpet
Muldjord, harpet 0-20
Stadionmuld