Norrköping

Adresse

Kommendantvägen 21
602 38 Norrköping
+46 11 – 26 60 90

Åbningstider:

Mandag - fredag:

07.00 - 16.00

Teresia Johansson

Site Manager

+46 11 21 17 73

tjoh@rgsnordic.com

Johan Nejdstam

Area Sales Manager

+46 76 844 88 00

jnej@rgsnordic.com

Her kan du aflevere

MRR massor
KM - jord
MKM - jord
Jord, oljeförorenad >MKM - <FA
Jord, oljeförorenad över FA
Jord över FA
Jord, PAH förorenad >MKM - <FA
Jord, PAH förorenad över FA
Jord, metallförorenad >MKM-<FA
Jord, metallförorenad över FA
Jord till klassificering förutsatt MKM
Jord IFA
Schaktmassor orsorterade förutsatt MRR
Betong oarmerad under 50 cm
Betong oarmerad över 50 cm
Betong armerad över 50 cm
Förorenad betong under FA
Tegel Förorenad tegel under FA
Tegel/betong
Blå betong
Betong till klassificering förutsatt under MRR
Asfalt, ren (<70)
Asfalt, under FA (>70 - <300)
Asfalt, under FA (>300 - <1000)
Asfalt, över FA (>1000)
Asfalt till klassificering förutsatt under 300 mg/kg
Deponi
Gips
Brännbart
Osorterat material
Möbler
Restavfall till sortering och behandling
Stammar
Uppgrävda stubbar
Vitt träavfall
Färgat träavfall
Sågspån
Park & Trädgårdsavfall
Kabeltrummor
Krossad asfalt
Krossad betong