Mongstad

Adresse

Storemyra 295
5954 Mongstad
+47 95 19 28 22

Åbningstider:

Mandag - fredag:

07.30 - 15.30

Morten Sognnes

Site Manager

+47 95 19 28 22

msog@rgsnordic.com

Geir Sparboe

Area Sales Manager

+47 95 03 44 64

gspa@rgsnordic.com

Her kan du aflevere

Spildolie, refusionsberettiget
Spildolie, ikke refusionsberettiget
Olie- og fedtaffald
Olieforurenet masse
Brændstof og fyringsolie
Olieemulsioner, spildevand
Olieholdige emulsioner fra boredæk
Organiske opløsningsmidler uden halogen
Mineraloliebaseret boreslam og boremudder
Oliebaseret borevæske
Vandbaseret borevæske indeholdende farlige stoffer
Procesvand, vaskevand