Malmö

Adresse

Källvattengatan 6
212 23 Malmö
+46 40 680 15 97

Åbningstider:

Mandag - fredag:

07.00 - 16.00

Tanja Svärd

Site Manager

+46 73 038 96 60

tsva@rgsnordic.com

Här kan du lämna

KM – Jord (schaktmassor)
MKM – Jord
Jord, oljeförorenad över MKM – under FA
Jord över FA
Jord till klassificering
Matjord (återvinningsmaterial)
Betong oarmerad under 50 cm (återvinningsmaterial)
Betong oarmerad över 50 cm (återvinningsmaterial)
Betong armerad under 50 cm (återvinningsmaterial)
Betong armerad över 50 cm (återvinningsmaterial)
Lättbetong Tegel (återvinningsmaterial)
Tegel med inblandning
Porslin/Glaserat material (återvinns till ny stenull)
Blåbetong
Betong med inblandning
Asfalt ren, klass 1 (återvinningsmaterial)
Asfalt, klass 2
Asfalt, klass 3
Asfalt, klass 4
Gipsskivor (återvinns till ny gips)
Isolering (återvinns till ny stenull)
Planglas/Isoglas (återvinns till nytt glas)
Brännbart
Övrigt material (svårhanterligt)
Uppgrävda stubbar (bränsle)
Träavfall (bränsle)
Park & Trädgårdsavfall (bränsle)
Här kan du köpa
Återvinningsmaterial 
Krossad asfalt 0-20
Krossad betong 0-90
Krossad tegel 0-20
Matjord
Krossad tegel/betong 0-90
Jungfrumaterial  
Dränmakadam 8-22
Bergkross 0-16
Bärlager 0-30
Bärlager 0-45
Bergkross 0-90
Tvättad stenmjöl 0-5
Rörgravsgrus 0-8 0-8
Drängrus (Kvidinge)
1-11