Kolding

Adresse

Profilvej 22
6000 Kolding
+45 88 77 90 80

Åbningstider:

Mandag - torsdag:

07.00 - 16.00

Fredag:

07.00 - 14.00

Laust Petersen

Site Manager

+45 81 88 17 65

lpet@rgsnordic.com

Henrik Linsted Nielsen

Area Sales Manager

+45 81 77 18 63

hlni@rgsnordic.com

Her kan du aflevere

Jord, uforurenet eller områdeklassificeret
Jord, forurenet
Affald fra rensning af kloakker og røggasrensning
Ballast fra banespor
Boremudder
Materiale fra sandfang og olieseparatorer
Støbemateriale
Vejopfej
Bygge- og anlægsaffald, forurenet
Bygge- og anlægsaffald, farligt affald
Bygge- og anlægsaffald med PCB
Asfalt, beton, letbeton, mursten, tegl og keramik
Blandet bygge- og anlægsaffald
Dæk
Gips
Planglas, isomix og vinduer
Have- og parkaffald
Isolationsmateriale
Jern, stål og metal
Plast
Sanitet/porcelæn
Brændbart affald
Træ, rent eller malet
Træ, trykimprægneret
Træstød
Slagger

Her kan du købe

Bark, Fyrbark 20-60
Sand, harpet 0-8
Sten, store kampesten 300-800
Stenungsund 11-16
Asfalt 0-20
Beton 0-32
Genbrugsballast, beton/teg 0-32
Genbrugsballast, beton/tegl 0-80
Have Park, kompost/jord
Biomasse til forbrænding