København (Selinevej)

Adresse

Selinevej 4
2300 København S
+45 88 77 90 90

Åbningstider:

Mandag - torsdag:

06.00 - 17.00

Fredag:

06.00 - 16.00

Lørdag - søndag:

07.00 - 14.00

Ivan Hornbek

Area Sales Manager (København og Nordsjælland)

+45 81 88 09 55

ivho@rgsnordic.com

Her kan du aflevere

Jord, uforurenet eller områdeklassificeret
Jord, forurenet
Ballast fra banespor
Vejopfej
Bygge- og anlægsaffald, forurenet
Asfalt, beton, letbeton, mursten, tegl og keramik
Blandet bygge- og anlægsaffald
Gips
Planglas, isomix og vinduer
Have- og parkaffald
Isolationsmateriale
Jern, stål og metal
Plast
Sanitet/porcelæn
Brændbart affald
Træ, rent eller malet
Træ, trykimprægneret
Træstød

Her kan du købe

Betongrus 0-8 (Sø)
Betongrus 0-8
Brolæggergrus 0-8
Skærver, Grå 8-11
Granit, sort 11-16 mm
Grus, vasket 0-4
Grus, Vejgrus, leret 0-8
Grus, Rørgrus 0-8 VAF (DS 475)
Grus, Stabilgrus 0-32
Grus, Bundsikring 0-80
Grus, Mure-/pudsegrus 0-4 (SØ)
Nøddesten 16-32
Perlesten 4-8
Rød Vonga 16-25
Sand 0-2 (SØ)
Sand, harpet 0-8 VAF
Singels 32-64
Sten, store kampesten
Støbemix 0-16
Støbemix 0-32
Ærtesten 8-16

Genbrugsmaterialer til salg

Asfalt 0-20
Beton 0-32
Genbrugsstabil, asfalt/beton 0-32
Genbrugsballast, beton/tegl 0-32
Genbrugsstabil asfalt/beton 0-70
Vækstmuld blanding 4