København (Nordsøvej 10)

Adresse

Nordsøvej 10
2150 Nordhavn
+45 88 77 90 90

Åbningstider:

Mandag - torsdag:

06.00 - 16.00

Fredag:

06.00 - 15.00

Johnny Schnipper

Site Manager

+45 88 77 89 22

jsch@rgsnordic.com

Ivan Hornbek

Area Sales Manager (København og Nordsjælland)

+45 81 88 09 55

ivho@rgsnordic.com

Her kan du aflevere

Jord, uforurenet eller områdeklassificeret
Jord, forurenet
Ballast fra banespor
Vejopfej
Bygge- og anlægsaffald, forurenet
Asfalt, beton, letbeton, mursten, tegl og keramik
Blandet bygge- og anlægsaffald
Gips
Planglas, isomix og vinduer
Isolationsmateriale
Jern, stål og metal
Plast
Sanitet/porcelæn
Brændbart affald
Træ, rent eller malet
Træstød

Her kan du købe

Betongrus 0-8, sø
Betongrus 0-8
Blå Rønne 2-5
Blå Rønne 8-11
Faldsand (DS/EN 1177)
Granit, sort 11-16 mm
Grus, Vejgrus, leret 0-8
Grus, harpet 0-4
Grus, Rørgrus 0-8 VAF (DS 475)
Grus, Stabilgrus 0-32
Grus, Bundsikring 0-80
Grus, Herregårdsgrus TM
Grus, Mure-/pudsegrus 0-4, sø
Nøddesten 16-32, sø
Nøddesten 16-32
Perlesten 4-8, sø
Sand 0-2, sø
Sand, brugt
Sand, harpet 0-8 VAF
Singels 32-64, sø
Singels 32-64
Stenmel, Sort
Støbemix 0-16
Ærtesten 8-16, søÆrtesten 8-16
Muld, vækstmuld 0-20 (blanding 4)