Kalundborg

Adresse

Maglehøjvej 10
4400 Kalundborg
+45 88 77 90 90

Åbningstider:

Mandag - torsdag:

06.30 - 15.30

Fredag:

06.30 - 15.00

Steffen Olsen

Site Manager

+45 50 60 97 50

sols@rgsnordic.com

Frederik Lauridsen

Area Sales Manager

+45 20 20 55 74

fhla@rgsnordic.com

Her kan du aflevere

Jord, uforurenet eller områdeklassificeret
Jord, forurenet
Affald fra rensning af kloakker
Aske, støv o.lign. materialer
Ballast fra banespor
Blæse, slibe- og skæreaffald
Boremudder, slam og støbemateriale
Filtermateriale (aktivt kul, filterkage o.lign.)
Havnesediment
Materiale fra sandfang og olieseparatorer
Vejopfej
Bygge- og anlægsaffald, forurenet
Bygge- og anlægsaffald, farligt affald
Bygge- og anlægsaffald med PCB
Asfalt, beton, letbeton, mursten, tegl og keramik
Blandet bygge- og anlægsaffald
Dæk
Gips
Planglas, isomix og vinduer
Have- og parkaffald
Isolationsmateriale
Jern, stål og metal
Plast
Sanitet/porcelæn
Brændbart affald
Træ, rent eller malet
Træ, trykimprægneret
Træstød
Slagger

Her kan du købe

Sten, store kampesten 300-800

Asfalt 0-20
Beton 0-32
Genbrugsstabil, asfalt/beton 0-32
Genbrugsballast, beton/tegl 0-32’
Have park, harpet struktur