Horsens

Adresse

Kometvej 13
8700 Horsens
+45 88 77 90 80

Åbningstider:

Mandag - torsdag:

07.00 - 16.00

Fredag:

07.00 - 14.00

Derudover efter aftale

Michael Mørch

Site Coordinator

+45 81 88 02 14

mmor@rgsnordic.com

Torben Vinkel

Key Account Manager

+45 88 77 90 57

tvin@rgsnordic.com

Her kan du aflevere

Jord, uforurenet eller områdeklassificeret

Jord, forurenet

Affald fra rensning af kloakker og røggasrensning

Ballast fra banespor

Boremudder

Materiale fra sandfang og olieseparatorer

Støbemateriale

Vejopfej

Bygge- og anlægsaffald, forurenet

Bygge- og anlægsaffald, farligt affald

Bygge- og anlægsaffald med PCB

Asfalt, beton, letbeton, mursten, tegl og keramik

Blandet bygge- og anlægsaffald

Dæk

Gips

Planglas, isomix og vinduer

Have- og parkaffald

Isolationsmateriale

Jern, stål og metal

Plast

Sanitet/porcelæn

Brændbart affald

Træ, rent eller malet

Træ, trykimprægneret

Træstød

Slagger

Her kan du købe

Sten, store kampesten 300-800

Asfalt 0-20

Beton 0-32

Genbrugsballast, beton/teg 0-32

Genbrugsballast, beton/tegl 0-80

Have Park, kompost/jord

Biomasse til forbrænding