Göteborg

Adresse

Östra Sörredsvägen 40
418 78 Göteborg
+46 31 28 93 34

Åbningstider:

Mandag - fredag:

06.30 - 15.30

Håkan Erlandsson

Site Manager

+46 31 28 93 34

herl@rgsnordic.com

Peter Hagelin

Chef affärsutveckling / Business Development Manager

+46 70672 06 63

phag@rgsnordic.com

Charlotte Wieslander

Innesäljare

+46 73 077 73 81

cwie@rgsnordic.com

Her kan du aflevere

Jord KM ( under KM)
Jord MKM (KM-MKM)
Jord, IFA (MKM-FA)
Jord, FA (över FA, farligt avfall)
Jord till klassificering
Asfalt 0-70 mg/kg (ren)
Asfalt  70-300 mg/kg
Asfalt 300-1000 mg/kg
Asfalt, över 1000 mg/kg (FA, farligt avfall)
Asfalt till klassificering
Betong till klassificering, upp till MKM
Betong KM-MKM
Betong MKM-FA (IFA)
Betong >FA (över FA)
Lättbetong oarmerad
Lättbetong armerad, blåbetong
Tegel
Gips
Osorterat material
Isoleringsmaterial (ej asbest)
Brännbart
Deponi
Grenar, kvistar och ris
Stubbar
Kompost
Blästersand
Impregnerat trä (tryck virke och slipers)