Esbjerg

Adresse

Mådevej 87
6705 Esbjerg Ø
+45 88 77 90 80

Åbningstider:

Mandag - torsdag:

07.00 - 16.00

Fredag:

07.00 - 14.00

Derudover efter aftale

Michael Mørch

Site Manager

+45 81 88 02 14

mmor@rgsnordic.com

Ib Schack

Area Sales Manager

+45 81 77 92 32

isch@rgsnordic.com

Her kan du aflevere 

Jord, uforurenet eller områdeklassificeret
Jord, forurenet
Blæse, slibe- og skæreaffald
Boremudder
Havnesediment
Støbemateriale
Vejopfej
Bygge- og anlægsaffald, forurenet
Bygge- og anlægsaffald, farligt affald
Bygge- og anlægsaffald med PCB
Asfalt, beton, letbeton, mursten, tegl og keramik
Blandet bygge- og anlægsaffald
Dæk
Gips
Planglas, isomix og vinduer
Have- og parkaffald
Isolationsmateriale
Jern, stål og metal
Plast
Sanitet/porcelæn
Brændbart affald
Træ, rent eller malet
Træ, trykimprægneret
Træstød
Slagger