Aalborg (Rørdalsvej)

Adresse

Rørdalsvej 248
9220 Aalborg Øst
+45 88 77 90 80

Åbningstider:

Mandag - torsdag:

07.00 - 16.00

Fredag:

07.00 - 14.00

Derudover efter aftale

Niels B. Jørgensen

Site Coordinator

+45 20 40 48 16

nbjo@rgsnordic.com

Steffen Kjær Guldborg

Area Sales Manager

+45 81 88 25 28

skgu@rgsnordic.com

Her kan du aflevere

Jord, uforurenet eller områdeklassificeret
Jord, forurenet
Blæse, slibe- og skæreaffald
Boremudder
Havnesediment
Vejopfej
Bygge- og anlægsaffald, forurenet
Bygge- og anlægsaffald med PCB
Asfalt, beton, letbeton, mursten, tegl og keramik
Blandet bygge- og anlægsaffald
Gips
Planglas, isomix og vinduer
Have- og parkaffald
Isolationsmateriale
Jern, stål og metal
Plast
Sanitet/porcelæn
Brændbart affald
Træ, rent eller malet
Træ, trykimprægneret
Træstød
Slagger

Her kan du købe

Asfalt 0-3
Beton 0-32
Genbrugsballast, beton/tegl 0-32
Have park, neddelt