Hvad er vækstmuld?

Vækstmuld er fremstillet af kompost, muldjord og grus/sand.

Hvad kan det bruges til?

Vækstmuld er velegnet som alternativ til muldjord i forbindelse med de fleste typer anlægsopgaver.

Hvilke fordele har det?

Blandingen er løs og nem at arbejde med. På grund af det høje næringsindhold er det ikke nødvendigt at gøde de første 1 - 3 år efter udlægning. Vækstmuld indeholder ingen eller kun
meget få spiredygtige ukrudtsfrø.

Hvordan fremstiller vi det?

RGS Nordic modtager rent kildesorteret plantemateriale fra haver, parker og grønne anlæg. Der foretages en mekanisk udsortering af synlige urenheder som plastik og andet affald. Derefter bliver materialet neddelt og lagt til kompostering i miler. Efter kompostering på 8 - 18 måneder foretages mekanisk vindsortering for udsortering af mindre stykker plastik. Den færdige kompost blandes herefter med muld og grus/sand og sigtes. Jorden, som anvendes i materialet, er med udgangspunkt i Jordflytningsbekendtgørelsens bestemmelser dokumenteret overholdende Miljøstyrelsens Jordkvalitetskriterium.

Download produktblad her 

Kontakt vores kundeservice

Kundeservice øst
88 77 90 90 / cse@rgsnordic.com

Kundeservice vest
88 77 90 80 / csw@rgsnordic.com