Hvad er knust beton?

Knust beton består af beton - der er knust til fraktionen 0-32 mm.

Hvad kan det bruges til?

Knust beton er velegnet til bundsikring og bærelag ved bl.a. vejanlæg, cykelstier, fortove, stier og p-pladser. Anvendes i bygge- og anlægsarbejde, og kan med fordel tage udgangspunkt i Vejdirektoratets vejledninger. Materialet er nemt at komprimere, og er ikke så følsomt over for variationer i vandindhold som jomfrueligt stabilgrus. De geotekniske egenskaber er på niveau med jomfruelige materialer og dermed et fuldgyldigt alternativ.

Hvordan fremstilles det?

Knust beton er fremstillet ved nedknusning af beton fra byggeri og anlæg. Ved fremstillingen anvendes de nyeste teknikker, der også frasorterer uønskede fraktioner.

Kvalitet

Der bliver løbende udført verificerende dokumentation, ved såvel tekniske prøvninger som miljøprøvninger af materialerne for hver ca. 5.000 tons. Der bliver løbende udført geoteknisk kvalitetskontrol og sigtekurver hos eksterne laboratorier. Genbrugsmaterialer indeholder mindre mængder af fraktioner som f.eks. glas, træ, metaller, plastik, isolering, gips, pap/papir – og i den forbindelse bliver der udført renhedstests.

Med reference til Miljøstyrelsens projekt nr. 1083, 2006 er miljøkvaliteten af materialerne løbende verificeret. Materialerne er dokumenteret med udgangspunkt Jordflytningsbekendtgørelsens bestemmelser. Seneste tekniske prøvningsrapporter er tilgængelige på vores hjemmeside og prøvningsrapporter kan altid rekvireres.

Miljø og myndigheder

Knust beton kan erstatte jomfruelige råstoffer og anvendes i bygge- og anlægsarbejde i henhold til Miljøstyrelsens bekendtgørelse nr. 1672 af 15. december 2016. Da der er forskellig lokal praksis, med hensyn til muligt krav om miljøgodkendelse for anvendelse af materialerne, anbefaler RGS Nordic, at man kontakter myndigheden for afklaring inden projektets igangsætning.

Anbefaling i forhold til anvendelse

RGS Nordic anbefaler at anvendelse af knust beton sker med omtanke. Indhold af andre fraktioner end beton kan være æstetisk stødende og det anbefales derfor at knust beton som udgangspunkt ikke udlægges, uden afdækning med f.eks. natursten eller betonstensbelægninger. Ligeledes anbefaler RGS Nordic, ud fra risiko for eventuel nedsivning af miljøfarlige stoffer, at der ikke sker anvendelse tæt ved boringer eller sårbar natur.

Download produktblad som PDF

Kontakt vores kundeservice

Kundeservice øst
88 77 90 90 / cse@rgsnordic.com

Kundeservice vest
88 77 90 80 / csw@rgsnordic.com