Hvad er knust asfalt? 

Knust asfalt består af asfalt – der er knust til fraktionen 0-32 mm.

Hvad kan det bruges til?

Knust asfalt er velegnet til bundsikring og bærelag ved bl.a. vejanlæg, cykelstier, fortove og stier, p-pladser. Anvendelse kan med fordel tage udgangspunkt i Vejdirektoratets vejledninger.

Hvordan fremstilles det?

Knust asfalt er fremstillet ved nedknusning af asfalt fra byggeri og anlæg. Ved fremstillingen anvendes de nyeste teknikker, der også frasorterer uønskede fraktioner.

Miljø og myndigheder

Knust asfalt kan erstatte jomfruelige råstoffer og anvendes i bygge- og anlægsarbejde. Knust asfalt kan anvendes i bygge- og anlægsarbejde i henhold til Miljøstyrelsens cirkulæreskrivelse af 15. juli 1985. Da der er forskellig lokal praksis med hensyn til muligt krav om miljøgodkendelse for anvendelse af materialerne og også mulig kortlægning,
anbefaler RGS Nordic, at man kontakter myndigheden for afklaring inden projektets igangsætning.

Anbefaling i forhold til anvendelse

RGS Nordic anbefaler at anvendelse af knust asfalt sker med omtanke. Indhold af andre fraktioner end asfalt kan være æstetisk stødende og det anbefales derfor at knust asfalt som udgangspunkt ikke udlægges, uden afdækning med f.eks. natursten eller betonstensbelægninger. Ligeledes anbefaler RGS Nordic, ud fra risiko for eventuel nedsivning af miljøfremmede stoffer, at der ikke sker anvendelse tæt ved boringer eller sårbar natur. 

Download produktblad som PDF  og se vores prøvningsrapporter her 

Kontakt vores kundeservice

Kundeservice øst
88 77 90 90 / cse@rgsnordic.com

Kundeservice vest
88 77 90 80 / csw@rgsnordic.com