Hvad er genbrugsstabil?

Genbrugsstabil er en blanding af knust asfalt og beton, der er knust til fraktionen 0-32 mm.

Hvad kan det bruges til?

Genbrugsstabil er velegnet til bundsikring, fundering og terrænregulering af bl.a. vejanlæg, cykelstier, fortove og stier og p-pladser. Anvendelse kan med fordel tage udgangspunkt i Vejdirektoratets vejledninger. Genbrugsstabil er nemt at komprimere og er typisk ikke så følsom over for variationer i vandindhold som jomfrueligt stabilgrus. De geotekniske egenskaber er på niveau med jomfruelige materialer og er dermed et fuldgyldigt alternativ.

Hvordan fremstilles det?

Genbrugsstabil er fremstillet ved nedknusning af beton og asfalt fra byggeri og anlæg. Ved fremstillingen anvendes de nyeste teknikker, der også frasorterer uønskede fraktioner.

Kvalitet

Der bliver løbende udført verificerende dokumentation ved tekniske prøvninger af materialerne for hver ca. 5.000 tons. Endvidere udføres løbende geoteknisk kvalitetskontrol og sigtekurver hos eksterne laboratorier. Genbrugsmaterialet indeholder mindre mængder af fraktioner som f.eks. glas, træ, metaller, plastik, isolering, gips, pap/papir – og i den forbindelse bliver der udført renhedstests.

Der henvises til Miljøstyrelsens projekt nr. 1083, 2006 vedrørende miljøkvaliteten af materialerne. Seneste tekniske prøvningsrapporter er tilgængelige på vores hjemmeside og prøvningsrapporter kan altid rekvireres.

Miljø og myndigheder

Genbrugsstabil kan erstatte jomfruelige råstoffer og anvendes i bygge- og anlægsarbejde. Materialer med knust asfalt kan anvendes i bygge- og anlægsarbejde i henhold til Miljøstyrelsens cirkulæreskrivelse af 15. juli 1985. Da der er forskellig lokal praksis med hensyn til muligt krav om miljøgodkendelse for anvendelse af materialerne og også mulig kortlægning, anbefaler RGS Nordic, at man kontakter den lokale kommune for afklaring inden projektets igangsætning.

Anbefaling i forhold til anvendelse

RGS Nordic anbefaler at anvendelse af genbrugsstabil sker med omtanke. Indhold af andre fraktioner end asfalt og beton kan være æstetisk stødende og det anbefales derfor at genbrugsstabil som udgangspunkt ikke udlægges, uden afdækning med f.eks. natursten eller betonstensbelægninger. Ligeledes anbefaler RGS Nordic, ud fra risiko for eventuel nedsivning af miljøfremmede stoffer, at der ikke sker anvendelse tæt ved boringer eller sårbar natur.

Download produktblad som PDF

Kontakt vores kundeservice

Kundeservice øst
88 77 90 90 / cse@rgsnordic.com

Kundeservice vest
88 77 90 80 / csw@rgsnordic.com