Hvad er genbrugsballast?

Genbrugsballast er en blanding af knust beton, tegl og natursten fra byggeri og anlæg, der er knust til fraktionen 0-32 mm. Ved fremstillingen anvendes de nyeste teknikker, der også frasorterer uønskede fraktioner.

Hvad kan det bruges til?

Genbrugsballast er velegnet til bundsikring og bærelag ved bl.a. vejanlæg, cykelstier, fortove og stier og p-pladser. Anvendelse kan med fordel tage udgangspunkt i Vejdirektoratets vejledninger.

Hvilke fordele har det?

Materialet er nemt at komprimere og er ikke så følsomt over for variationer i vandindhold som jomfrueligt stabilgrus. De geotekniske egenskaber er på niveau med jomfruelige materialer og dermed et fuldgyldigt alternativ. Komprimeringsmaterialet bør tilpasses således at der ikke sker yderligere nedknusning af materialet Komprimeringskontrol kan udføres ved anvendelse af isotopmetoden, hvor der tages højde for vand bundet i f.eks. betonkornene.

Kvalitet

Der bliver løbende udført verificerende dokumentation ved såvel tekniske prøvninger som miljøprøvninger af materialerne for hver ca. 5.000 tons. Endvidere udføres løbende geoteknisk kvalitetskontrol og sigtekurver hos eksterne laboratorier. Genbrugsmaterialer indeholder mindre mængder af fraktioner som f.eks. glas, træ, metaller, plastik, isolering, gips, pap/papir – og i den forbindelse bliver der udført renhedstests.

Med reference til Miljøstyrelsens projekt nr. 1083, 2006 er miljøkvaliteten af materialerne løbende verificeret. Materialerne er dokumenteret med udgangspunkt Jord­flytningsbekendtgørelsens bestemmelser. Seneste tekniske prøvningsrapporter er tilgængelige på vores hjemmeside og prøvningsrapporter kan altid rekvireres.

Miljø og myndigheder

Genbrugsballast kan erstatte jomfruelige råstoffer og anvendes i bygge- og anlægsarbejde i henhold til Miljøstyrelsens bekendtgørelse nr. 1672 af 15. december 2016. Da der er forskellig lokal praksis, med hensyn til muligt krav om miljøgodkendelse for anvendelse af materialerne, anbefaler RGS Nordic, at man kontakter myndigheden for
afklaring inden projektets igangsætning.

Anbefaling i forhold til anvendelse

RGS Nordic anbefaler at anvendelse af genbrugsballast sker med omtanke. Indhold af andre fraktioner end tegl, beton og natursten kan være æstetisk stødende og det anbefales derfor at genbrugsballast som udgangspunkt ikke udlægges, uden afdækning med f.eks. natursten. Ligeledes anbefaler RGS Nordic, ud fra risiko for eventuel nedsivning af miljøfremmede stoffer, at der ikke sker anvendelse tæt ved boringer eller sårbar natur.

Download produktblad som PDF og se vores prøvningsrapporter her

Kontakt vores kundeservice

Kundeservice øst
88 77 90 90 / cse@rgsnordic.com

Kundeservice vest
88 77 90 80 / csw@rgsnordic.com