Verdensmål for bæredygtig  udvikling

Relevante delmål i verdensmål

RGS Nordics indsats på området 

 

Bæredygtige byer og lokalsamfund

 

 • Reduktion af den negative miljøbelastning pr. indbygger, herunder
  at reducere miljøpåvirkningen fra
  affald.
 • RGS Nordic yder som miljøvirksomhed
  en central indsats for at håndtere
  og nyttiggøre affald fra byggeriet.

Ansvarligt forbrug og produktion

 

 

 • Bæredygtig forvaltning og effektiv udnyttelse af naturressourcer.
 • Miljømæssig forsvarlig håndtering af kemikalier og affald i hele deres livscyklus.
 • Væsentlig reduktion i affaldsmængden gennem forebyggelse, reduktion, genvinding og genbrug.
 • RGS Nordic har som strategisk indsatsområde at øge værdien i genanvendelsen af bygningsaffald samt sikre kvaliteten i genanvendelsen ift. miljøfarlige stoffer.

Livet i havet

 

 • Forhindre og væsentligt reducere alle former for havforurening.

 

 • RGS Nordic yder som miljøvirksomhed en central indsats for at begrænse havforurening fra industrier igennem rensning af spildevand.

 

Partnerskaber for handling

 

 

 • Tilskynde til og fremme effektive offentlige partnerskaber, offentligtprivate partnerskaber og civilsamfundspartnerskaber, som bygger på erfaringer og ressourcestrategier fra partnerskaber.

 

 • RGS Nordic indgår aktivt i partnerskaber med både private og offentlige aktører for at fremme den cirkulære økonomi.