I løbet af de seneste fire år er bæredygtighed blevet en del af RGS Nordics kerneforretning. Vi er fast besluttede på, at vores forretning skal bidrage til at forbedre miljøet, minimere CO2-udslippet og mindske forbruget af jordens naturressourcer.

Det er vi, fordi det ligger i vores DNA, og fordi det er en bunden opgave.

  • FN har sat den øvre grænse for global opvarmning til 1,5 grader.
  • EU er på vej med en bindende klimalov med et mål om CO2-neutralitet i 2050.
  • Den danske regering har vedtaget en klimalov, hvor målet er 70 procents reduktion af CO2-udledningen i 2030.

Samtidig er det tydeligt, at RGS Nordics arbejde med rensning og genanvendelse af byggeaffald, jord og spildevand er en del af løsningen.

  • Ellen MacArthur Foundation konkluderer, at 45 procent af CO2-reduktionen kan nås gennem bedre produktfremstilling og cirkulær økonomi – herunder genanvendelse.
  • FN har sat kurs mod et mere bæredygtigt samfund i 2030 med bl.a. forpligtende forvaltning af ressourcer, miljøforureninger og klima.
  • EU sætter krav til kvalitet i genanvendelse, krav om opgørelse af reel genanvendelse samt krav til brug af genanvendte materialer.
  • Den danske regering har en ambition om 80 procents genanvendelse

Netop det, vi arbejder med og er gode til i RGS Nordic, er altså i de kommende år afgørende for at nå samfundets mål. Det forpligter. Og det er samtidig en kæmpe mulighed for at skabe vækst og flere arbejdspladser.

Vores kunder er både dem, der afleverer spildevand, jord og byggeaffald hos os, og dem der aftager behandlede ressourcer til nyttiggørelse eller genanvendelse.

Vores nye bæredygtighedsstrategi har tre søjler.

1. Ressourcer: Fra affaldsmodtager til råvareleverandør

Vi vil i fremtiden se vores kunder, der afleverer affald hos os, som leverandører af råvarer. Og vi vil styrke samarbejdet med aftagerne om at omdanne stadig mere byggeaffald til at kunne indgå i nye byggematerialer. Det er en grundlæggende ændring af vores forretningsstrategi.

2. Miljø: Fra compliance til kvalitetsstyring

Det er ikke nok at overholde miljøreglerne. Vi skal styre og dokumentere kvaliteten af vores processer og af den jord, det vand og de genanvendte råvarer, vi sender i omløb.

3. Klima: Fra eget CO2-aftryk til hele værdikæden

Mindre CO2-udledning er vejen til at løse klimaudfordringen. Derfor vil vi opgøre både vores eget CO2-aftryk og CO2-gevinsten for kunderne ved de genanvendte materialer, vi sender i omløb.

Vores ambition er at øge genanvendelsen af byggeaffald til 80 procent i 2030 parallelt med, at vi bevæger os imod CO2-neutralitet. Strategien er besluttet i juni 2020 og løber frem til 2025.

Læs mere om dette i vores Bæredygtighedsrapport for 2019