Verdens ressourcer er begrænsede, og naturens kredsløb er sårbart. Det er klart for alle, at vi som samfund skal genanvende mere i fremtiden, end vi gør i dag. Og vi skal udlede stadig mindre CO2 og forurening. Vi skal passe på naturen, klimaet og kloden.

Det er en fælles opgave, og i RGS Nordic er vi fast besluttede på at løfte vores del – og lidt til. Vi er også fast besluttede på, det skal være en god og bæredygtig forretning for vores kunder og for os selv. Vi ønsker med andre ord at hæve den industrielle standard og være en frontløber i den cirkulære økonomi i byggesektoren og relaterede sektorer.

RGS Nordic har i årtier håndteret og renset byggeaffald, forurenet jord og spildevand med øget genanvendelse og mindre miljøbelastning for øje. Men i de kommende år ser vi ind i et reelt paradigmeskift. Vi går fra at være affaldsmodtager til at være leverandør af genanvendte råvarer. Og vi går fra primært at være ansvarlig for vores egne interne processer med behandling af byggeaffald, jord og vand til at tage et større ansvar for den samlede miljø- og klimabelastning i værdikæden.

Derfor smelter vores bæredygtighedsrapport i år sammen med vores strategi. Vi har ikke længere en bæredygtighedsstrategi og en forretningsstrategi – vi har en bæredygtig forretningsstrategi.

Vi har ikke længere en bæredygtighedsstrategi og en forretningsstrategi – vi har en bæredygtig forretningsstrategi.

Den har frem mod 2030 tre overskrifter:

  • Bæredygtigt ressourceforbrug
  • Bæredygtig miljøpåvirkning
  • Bæredygtig økonomi

De tre ambitioner hænger sammen, og vi måler vores handlinger op imod alle tre kriterier.

Mere konkret vil vi fortsat forfølge målet om, at 80 procent af alt byggeaffald bliver genanvendt i 2030. Det kræver samarbejde i hele byggeriets værdikæde – og vi er allerede langt fremme.

Parallelt vil vi fjerne – og dokumentere – stadigt flere skadelige stoffer fra jord, affald og vand, inden det genanvendes eller sendes retur i naturens kredsløb. Det skal ske samtidig med, at vi bliver CO2-neutrale.

Det er høje ambitioner. Men det er samtidig ambitioner, der er et stigende behov for og dermed også et voksende marked for. Vi vil gøre bæredygtighed til en god forretning for os og for vores kunder, så markedskræfterne bidrager til at skabe udviklingen.

På de kommende sider kan du læse mere om vores strategi og om de helt konkrete tiltag og løsninger, som vi er stolte af at præsentere. God læselyst.

Læs mere om dette i vores Bæredygtighedsrapport for 2020.