I 2019 indførte vi forsøgsvist en ny målemetode - massebalance - der måler præcist hvor meget af f.eks. det giftige stof PFOS, vores rensning fjerner fra det vand, vi behandler. Det har givet større indsigt i vores renseeffektivitet, og metoden gøres nu permanent på alle stoffer og målepunkter. 

Der findes stoffer, som naturen ikke kan nedbryde. Et sådant stof er PFOS, der ophobes i fødekæden, er kræftfremkaldende, påvirker reproduktionen og er akut giftigt. Selvom PFOS i dag er forbudt, findes det fortsat i små mængder i det spildevand, som vi - og andre rensningsanlæg - modtager fra forskellige kilder.

Heldigvis er det et stof, som er muligt at fjerne og destruere. Vi fjerner - og dokumenterer at fjerne - på vores anlæg ved Stigsnæs 99,4 procent af al PFOS i det vand, som vi modtager. Det er bedre end noget andet vandrensningsanlæg i Danmark. 

Vigtigheden af at rense for PFOS har været tydelig på eksempelvis brandskoler og brandstationer. Frem til 2008 brugte man skum indeholdende PFOS til at slukke ildebrande, og fra brandstationer og -skoler er vandet i nogle tilfælde blevet ledt urenset ud i naturen - med bl.a. forurenede fødevarer som konsekvens. 

En sådan forurening gør man selvsagt alt for at undgå i dag, og stoffet er forbudt. Alligevel er der rester af PFOS i mange typer af spildevand landet over, og derfor er det afgørende vigtigt ikke bare at rense for det, men også at monitorere mængder og rensningseffekt.

På vores anlæg ved Stigsnæs måler vi de præcise mængder af PFOS (og en lang række andre stoffer) i det vand, vi modtager. Ved hvert trin i renseprocessen - biologisk rensning, mekanisk filtrering og aktive kulfiltre - og igen inden udledning måles den præcise vægt af de skadelige stoffer. Dermed kan det dokumenteres, præcist hvor store mængder der fjernes. 

Udover at vi igennem massebalancen kan dokumentere vores reelle renseeffekt for en lang række stoffer, betyder teknologien også, at vi kan forbedre vores anlæg. Fordi vi måler effekten af rensningen på flere punkter i renseprocessen, kan vi ret præcist monitorere og optimere de enkelte led og samlet opnå bedre resultater. 

Dokumentationen tjener også til at tilbagevise den udbredte - men forkerte - myte om, at vandrensning i et vist omfang går ud på at fortynde forurenet vand med rent vand for at komme under grænseværdierne. Det er en myte, som er dokumenterbart forkert. 

Hvert år renser RGS Nordic op mod 450 millioner liter forurenet vand fra virksomheder i primært Danmark, Norge og Sverige, og vi sparer vandmiljøet for mange tusind tons skadelige stoffer. Udover at måle rensningen, gennemfører vi også økotoksikologiske tests på alger og krebsdyr, som dokumenterer, at vores udledning ikke har negativ effekt i de minimale mængder, vi i sidste ende udleder. 

Kontakt vores kundeservice

Kundeservice øst
88 77 90 90 / cse@rgsnordic.com

Kundeservice vest
88 77 90 80 / csw@rgsnordic.com