Hos RGS Nordic har vi et klart billede af vores rolle i samfundet. Vi skal være med til at sikre, at kommende generationer lever i en verden, hvor Jordens ressourcer renses og genbruges, og hvor deres levevilkår ikke begrænses af miljøfarlige stoffer i omgivelserne og overforbrug af naturens ressourcer.

Som aktør i miljøbranchen har vi særlige muligheder for at præge udviklingen frem mod en cirkulær økonomi, hvor ressourcer udnyttes med høj værdi. Denne dagsorden bringer vi i spil over for kunder, samarbejdspartnere, myndigheder og lovgivere, og på den måde understøtter vi SDG #17.

Vores medarbejdere er den vigtigste ressource i dette arbejde. Vi bringer dem bedst i spil, når de har gode rammer for deres arbejde, og når arbejdet er meningsfuldt. Vi arbejder derfor på at skabe optimale fysiske og psykiske arbejdsforhold og på at tydeliggøre for vores medarbejdere, at de bidrager til løsningen af væsentlige samfundsmæssige udfordringer.

Involvering af medarbejdere

Vi har spurgt os selv og vores medarbejdere om, hvordan vi bedst bidrager til en bæredygtig fremtid. Hvor kan vi gøre en ekstra indsats, og hvilken effekt vil det få for os selv og samfundet? Resultatet illustreres i vores væsentlighedsmatrice, der hjælper os til at udpege og bruge energien på de områder, der giver den største effekt for samfundet, vores kunder og os selv.


Prioritering af indsatser

Vi har således udpeget en række primære indsatser inden for områderne cirkulær økonomi, miljøpåvirkning, ansvarlig forretning og medarbejderforhold. I 2018 har vi prioriteret at arbejde med at forbedre arbejdsmiljø og velvære for vores medarbejdere, mindske klimapåvirkninger, reducere eget affald, etablere en international bæredygtighedsprofil, øge materialer i cirkulære kredsløb og håndtere miljøproblematiske stoffer i affaldet. 


RGS Nordics væsentlighedsmatrice