Hos RGS Nordic har vi et klart billede af vores rolle i samfundet. Vi skal være med til at sikre, at kommende generationer lever i en verden, hvor Jordens ressourcer renses og genbruges, og hvor deres levevilkår ikke begrænses af miljøfarlige stoffer i omgivelserne og overforbrug af naturens ressourcer.

Som aktør i miljøbranchen har vi særlige muligheder for at præge udviklingen frem mod en cirkulær økonomi, hvor ressourcer udnyttes med høj værdi. Denne dagorden bringer vi i spil over for kunder, samarbejdspartnere, myndigheder og lovgivere, og på den måde understøtter vi SDG #17.

Vores medarbejdere er den vigtigste ressource i dette arbejde. Vi bringer dem bedst i spil, når de har gode rammer for deres arbejde, og når arbejdet er meningsfuldt. Vi arbejder derfor på at skabe optimale fysiske og psykiske arbejdsforhold og på at tydeliggøre for vores medarbejdere, at de bidrager til løsningen af væsentlige samfundsmæssige udfordringer.

Involvering af medarbejdere
Vi har spurgt os selv og vores medarbejdere om, hvordan vi bedst bidrager til en bæredygtig fremtid. Hvor kan vi gøre en ekstra indsats, og hvilken effekt vil det få for os selv og samfundet? Resultatet illustreres i vores væsentlighedsmatrice, der hjælper os til at udpege og bruge energien på de områder, der giver den største effekt for samfundet, vores kunder og os selv.

Prioritering af indsatser
Vi har således udpeget en række primære indsatser inden for områderne cirkulær økonomi, miljøpåvirkning, ansvarlig forretning og medarbejderforhold. I 2018 har vi prioriteret at arbejde med at forbedre arbejdsmiljø og velvære for vores medarbejdere, mindske klimapåvirkninger, reducere eget affald, etablere en international bæredygtighedsprofi l, øge materialer i cirkulære kredsløb og håndtere miljøproblematiske stoffer i affaldet. 

 

Væsentligt for RGS Nordic 

Cirkulær økonomi 

01 Øge materialer i cirkulære kredsløb
02 Etablere sporbarhed på produkter 
03 Etablere partnerskaber og sætte standard i branchen
04 Håndtere farlige stoffer i affaldet 
05 Anvende de bedste teknologier 
06 Implementere innovative produkter
07 Forbedre ressourceeffektivitet 

 

Miljøeffekter

08 Reducere CO2
09 Reducere emissioner 
10 Reducere eget affald
11 Reducere energiforbrug
12 Etablere egenproduktion af energi 

 

Mennesker

13 Forbedre arbejdsmiljø
14 Uddanne medarbejdere
15 Bidrage til medarbejdernes velvære 
16 Øge medarbejdertilfredsheden
17 Øge diversiteten og ligestilling

 

Ansvarlig forretning

18 Sikre compliance
19 Reducere risikoen for korruption
20 Implementere CSR-krav til eget materiel
21 Implementere ansvarlig leverandørstyring
22 Opbygge kvantitativ og international CSR-profil
23 Videreudvikle kultur og arbejdsgange 
24 Kommunikere om CSR 
25 Videreudvikle god adfærd 
26 Medvirke til inklusion
27 Bidrage til lokalsamfund
28 Implementere politik for donationer mv.
29 Bidrage til ansvarlige hensættelser 
30 Bidrage til menneskerettigheder 
31 Implementere CSR-krav til eksterne transportører