Et af Sveriges mest omtalte jordrensningsprojekter har siden 2011 været i gang i Värnamo. Det komplekse projekt gennemføres af RGS Nordic og kræver anvendelse af en række nye teknikker.

Undergrunden i Värnamo blev stærkt forurenet af perklorethylen (PCE) fra virksomheden Värnamotvätten, der drev et kemisk renseri fra 1938 til 1989. Forureningen dækkede et område på 1200 m2 og strakte sig langt ned i undergrunden.

RGS Nordic fik opgaven at forestå oprensningsprojektet, der blev sat i gang i 2011 efter flere års forudgående undersøgelser. Opgaven var kompleks pga. vanskelige geologiske forhold i området, og den var presserende, fordi der var fundet PCE i et af de nærliggende grundvandsreservoirer, der forsyner byens indbyggere med drikkevand.

Multifase ekstraktion

Første del af projektet blev igangsat i 2011 med multifase ekstraktion (MPE) i hele den forurenede zone fra ca. 2 til 10 meters dybde. Forundersøgelser anslog en total forureningsmængde på ca. 800 kg, men 850 kg blev fjernet alene under MPE-arbejdet, og kontrolmålinger påviste, at der fortsat var en stor mængde forurening i undergrunden.

Ny teknik bringes i anvendelse

Efter tre år med MPE kunne vi nu gå et spadestik dybere. I den mættede zone, der lå i 8-14 meters dybde, anvendte vi injektion med HRC Primer, HRC og HRC-X – for første gang i Sverige. HRC stimulerer den reduktive deklorering ved hjælp af naturlige mikroorganismer, og kombinationen af de tre HRC-produkter gav os en aktiv saneringstid på op til fem år.

HRC-produkterne blev tilført undergrunden via direkte injektion. Også her måtte vi udvikle en ny metodik, da det ikke var muligt at gennemføre den traditionelle vertikale boring tæt på en stejl og ustabil skrænt. Vi valgte at anvende styret boring, hvilket var første gang i Europa. 

Fremragende resultater – og det bliver endnu bedre

Efter to års kontrolmålinger kunne vi se, at dekloreringsgraden havde nået 50%. Prøverne viste også, at det gunstige miljø til reduktiv deklorering bestod, således at nedbrydningsprocessen kunne fortsætte.

Har du en opgave, der skal løses in situ?

Med vores erfaringer fra Värnamo og andre komplekse oprensningsopgaver er vi blandt de mest kompetente forureningsbekæmpere i Skandinavien. Vi er klar til at komme med et uforpligtende bud på, hvordan også din udfordring løses bedst muligt.

Vil du vide mere?

RGS Nordic er din partner, når det handler om at rense og genbruge Jordens ressourcer. Lad os tage en uforpligtende snak om, hvordan vi kan gøre en forskel for din virksomhed.

88 77 90 00
eller skriv til info@rgsnordic.com